Historikk og milepæler

Her er fakta og tall for Naturvernforbundet i nord og Troms gjennom 100 år. Dokumentasjonen er henta fra årsmeldingene i forbundets arkiver sentralt. Arkivet til fylkeslaget i Troms ser dessverre ut til å være tapt. Om noen har opplysninger eller viktige dokumenter, så tar vi gjerne mot.

Milepæler

Navn og navneendringer

Ledere

Aktive i styrer og utvalg

Medlemstall

Arbeidet med fredning og vern

Fredning og vern vedtak

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.03.2014

Nyheter

Historiske dokumenter fra fylkes- og lokallag i Troms

11.02.2015 | Sist oppdatert: 05.04.2016

Her presentere gamle årsmeldinger, årsmøtereferat og medlemsblad fra Naturvernforeninger i Troms. Informasjonen her er ikke komplett, og er hentet fra fylkeslaget sine medlemsblad og dokumenter samlet tilfeldig av undertegnede gjennom mange år. Foreningene har hatt ulike navn og omfattet en eller flere kommuner. I presentasjonen her er bare kommunenavn oppgitt. For fylkeslaget og Kvænangen sine medlemsblad vises det til siden om Medlemsblad. Materialet er samlet og lagt ut på nett vinteren 2015 av Eilif J Nilssen.

Medlemsblad

Gjennom mange år ga fylkeslaget i Troms ut egne medlemsblad. De ble utgitt fra 1978 og til 2003, under ulike navn. Bladene hadde stor betydning for å informere og holde oppe interessen blant medlemmene. I perioden 1992 til 1995 ble det også gitt ut et felles blad for Naturvernforbundet i Nordland, Troms og Finnmark under tittelen "Natur i Nord". Rundt år 2000 kom nettsidene til Naturvernforbundet og med det ei ny tid for informasjon. I disse gamle bladene finner vi mye som har stor historisk interesse i dag. Her kan dere lese noen av bladene. Dersom noen av dere har medlemsblad som ikke er presentert her, så ta kontakt med oss i fylkeslaget. Medlemsblad fra lokallagene er også av stor interesse for oss.

Viser fra 1 til 4 av totalt 14 artikler