Ledere

1914                konservator Carl Dons
1920                lektor Ole Tobias Grønlie
1936                lærer Peter Benum
1957                Olaf I. Rønning (Troms Naturvernforening)
1963 - 1970     bygartner Rolf Sundstrøm (Troms Naturvernforening)
1971                hotelleier Torbjørn Kvammen, Bakkehaug (Troms Naturvern)
1972 – 1975    Torleif Hagensen, Andselv (Troms Naturvern)
1976 - 1978     Nils O. Kaasen, Andselv (Troms Naturvern)
1979 - 1982     Sigmund Spjelkavik, Tromsdalen (Troms Naturvern)
1984 - 1985     Gunnar Kvaal, Storsteinnes ((Troms Naturvern)
1986 - 1987     Eilif Nilssen, Krokelvdalen (Troms Naturvern)
1988                Rolf E. Haugerud/ Eilif Nilssen
1989 - 1990     Hans Prestbakmo
1991                Roald Tobiassen, Randi Hasvold
1992                Roald Tobiassen
1993                Stig Ulvang
1996                Dag Elgvin
1999                Ragnar Grape
1999 - 2002    Flat struktur
2002                Morten Johansen
2005                Randi Storhaug
2007                Stein Arnesen - Cecilie Steffensen (Kjersti Hellesøy)
2011                Tarjei Huse
2012                Birgitte Blandhoel
2013                Wibeke Bergheim/ Ragnhild Sandøy (fra 15.8. 2013)
2014                Ragnhild Sandøy

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.10.2014