Du er her:

  • Tema
  • Klar dreining i riktig retning 
Bilde av den enorme veifyllingen ved Eikestølkrysset på E39 på Sørlandet. Nå skal motorveiprosjekter nedskaleres.

Klarer du å se Naturvernforbundets leder og nestleder på toppen av den enorme veifyllingen ved Eikestølkrysset på E39 på Sørlandet? Nå skal motorveiprosjekter nedskaleres. (Foto: Espen Mills).

Revidert nasjonalbudsjett:

Klar dreining i riktig retning 

Naturvernforbundet ser en klar dreining i riktig retning i enigheten om revidert nasjonalbudsjett.

Spesielt innen samferdselspolitikken kan vi ane konturene av en ny politikk når det gjelder store, naturødeleggende og forurensningsskapende motorveiutbygginger. Også innen olje, skogvern og myrvern ser vi små positive signaler, selv om samarbeidspartiene etter vår mening ikke går langt nok.

Motorvei 

I enigheten om revidert nasjonalbudsjett sies det at regjeringspartiene og SV skal «vurdere og fremme forslag om hvordan store prosjekter kan nedskaleres for å spare natur og matjord, samt spare kostnader og gi rom for en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende samferdselsinfrastruktur». 

- Regjeringen og SV staker med dette ut en ny kurs for veipolitikken, der store motorveiprosjekter skal nedskaleres til fordel for vedlikehold over hele landet. Det er stort, og vi er spente på fortsettelsen. Veimyndighetene bør lytte, og la være å sette i gang naturødeleggelser vi kommer til å angre på, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.  

Under forhandlingene skrev flere medier om at eventuelle gjennomslag for nedskalering av motorveiprosjekter i Nye Veiers portefølje kun ville føre til at andre og like miljøskadelige prosjekter rykker fram i køen. Grunnen er at det ikke var aktuelt for regjeringen å røre veiselskapets finansiering.  

- Det kan ikke være sånn framover at Nye Veier behandles som ei hellig ku som fortsetter å få sin faste pott uansett hvor stramt budsjettet blir, og uansett hvor miljøødeleggende prosjektene deres er. Det vil blokkere for politisk styring mot en grønnere, slankere og billigere veipolitikk, forklarer Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. 

En viktig oljeseier 

Naturvernforbundet er glade for at regjeringen ikke vil tildele nye blokker innenfor iskantsonen ved utlysning av TFO 2022.   

- Denne oljeseieren hadde aldri vært mulig uten SV sin innsats. For en gangs skyld har regjeringen lyttet til miljøfaglige råd om å ikke bore etter enda mer olje innenfor den sårbare iskantsonen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.     

Naturvernforbundet understreker samtidig at det fortsatt er en lang vei å gå før man har fått en ansvarlig oljepolitikk. Det er fortsatt aktive lisenser innenfor iskantsonen, deriblant PL1134 som har 8 blokker som ble tildelt gjennom 25. konsesjonsrunde. Oljefeltet Wisting, som Equinor ønsker å bygge ut, ligger også svært nær iskantsonen: kun 50 kilometer fra iskantsonens sørlige utbredelse.   

- Vi er glade for at det ikke tildeles nye oljeblokker innenfor iskantsonen. Samtidig er det viktig å understreke at det fortsatt er prosjekter i og nær iskanten som utgjør en alvorlig trussel, for eksempel oljefeltet Wisting. Av hensyn til klimaet og det sårbare dyrelivet i Arktis bør regjeringen innføre varig vern mot petroleumsvirksomhet i disse områdene, mener Gulowsen. 

Skog og natur 

Regjeringens foreslåtte kutt til skogvern og restaurering av myr var både kunnskapsløst og svært umusikalsk i en tid med natur- og klimakrise. Derfor er det gledelig at SV har greid å reversere disse budsjettpostene, selv om opprinnelig naturbudsjett også var for dårlig til å svare på natur- og klimautfordringen.  

Økt skogvern er nødvendig både for å bevare biologisk mangfold og som et viktig klimatiltak. Skogvernet står i stampe på tross av Stortingets seks år gamle vedtak om minst 10 % vern. Bare 3,9 % av produktiv skog er vernet. Myndighetene har nylig bedt Statsforvalteren om å bremse hastigheten på skogvernet fordi det ikke er nok penger. Situasjonen med dårlig skogvernsatsing er kritisk siden det også er betydelig økning av hogsten i de artsrike gammelskogene. Reversering på 50 millioner er bra, men vi forventer en kraftig økning i skogvern på kommende statsbudsjett.  

Det er også bra at kutt på 20 millioner til myrrestaurering ble reversert. Myrrestaurering er et effektivt klimatiltak, som også er viktig for å gjenskape forskjellige truede myrtyper og for langsiktig bevaring av arter som lever på myr. Men det er skuffende å se at natur er en så tydelig salderingspost for denne regjeringen. Det er skremmende at det må omkamper til for å få sikret selv minimale bevilgninger til kunnskapsbaserte og nødvendige natur- og klimatiltak og for å forsøke å redde en ikonisk art som villaks.   

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.06.2022