Du er her:

  • Tema
  • KrF-budsjett med små, positive skritt
At KrF vil gi mer midler til naturvern er kjærkomment, mener Naturvernforbundet. Her leder Silje Ask Lundberg foran Raundalselva på Voss.

At KrF vil gi mer midler til naturvern er kjærkomment, mener Naturvernforbundet. Her leder Silje Ask Lundberg foran Raundalselva på Voss.

KrF-budsjett med små, positive skritt

KrFs alternative statsbudsjett trekker i positiv miljøretning, sammenliknet med regjeringens forslag.

Kristelig Folkeparti (KrF) har lagt fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2018. Partier vil bruke sin posisjon som nødvendig støtteparti for regjeringen til å vri statsbudsjettet i en mer miljøvennlig retning. Naturvernforbundet er positiv, men synes KrF er knipne på doseringen.

- Det er små, positive skritt på miljøavgifter. Men innen transportsektoren vil ikke dette gi et reelt grønt skifte, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Forslaget bør legge opp til økt veibruksavgift på diesel og CO2-avgift. Økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler er bra, men det er synd at KrF ikke gjør noe mer for å avgiftsbelegge utenlands flyreiser, som øker kraftig og har høye klimagassutslipp, sier Ask Lundberg.

Andre kommentarer fra Naturvernforbundet:

* Mer til vedlikehold av jernbane er bra, men nivået er lavt. Også noe mer til sykkel er positivt, men nivået vil fortsatt ligge langt under 2017-nivået, noe som er skuffende. Dette må Stortinget rette opp.

* På klassisk naturvern er KrFs påplussinger kjærkomne, og de treffer bra. Men nivået er for lavt. Skogvern, ivaretakelse av trua arter, naturkartlegging og vannmiljøtiltak er områder der det er viktig å øke mer enn hva KrF foreslår.

* KrF gir mer til flere viktige poster hvor regjeringen har kuttet. Eksempler på dette er klimatiltak i kommunene og flom- og skredsikring. Det er også positivt at de vil kutte i pengene til seismikk og oljeutvinning på islandsk sokkel.

* KrF satser på sivilt samfunn ved å sette av 150 millioner kroner ekstra, og øker som ventet bistanden til de fattigste landene. Det er positivt og helt nødvendig å styrke dette arbeidet.