Du er her:

  • Tema
  • Naturvernforbundets nye æresmedlemmer

Naturvernforbundets nye æresmedlemmer

Et enstemmig landsstyre i Naturvernforbundet har under helgens landsmøte på Hamar besluttet å utnevne Mari Boine og Finn Otto Kvillum til æresmedlemmer.

I Naturvernforbundets vedtekter står det at "Personer som har gjort en fortjenestefull innsats for å fremme Naturvernforbundets formål, kan utnevnes til æresmedlem. Slik utnevning foretas av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret." 

Under årsmøtet på Hamar ble artisten Mari Boine og Finn Otto Kvillum tildelt denne æresprisen.

Bakgrunnen for Mari Boines utnevnelse er hennes langvarige innsats for urfolks og naturens rettigheter.​ Hun er en verdensmusiker som har gitt et uvurderlig bidrag til samefolkets selvfølelse og kjærlighet til Sàpmi.  

- Boine skaper nydelig og kraftige uttrykk som fester seg i hjertene til folk med det sterke budskapet om urett mot urfolk og deres naturområder. Mari er en enestående ambassadør for urfolk over hele verden og løfter kampen mot naturødeleggelser i Sàpmi, heter det i begrunnelsen. 

Boine er et trofast medlem i Naturvernforbundet og bruker sin stemme til å bygge opp flere av organisasjonens naturvernsaker. Et eksempel er gruvedumping i Repparfjord, der en sterk folkelig bevegelse har satt verdensomspennende fokus på samiske rettigheter og ført til store gjennomslag. Her er har Mari Boine vært blant viktige pådrivere ved å spre kunnskap, skape inspirasjon og motivasjon for både unge og gamle gjennom sin formidling.  

Livslang lokal innsats

Finn Otto Kvillum (f. 1930) har gjort en ekstraordinær innsats for Naturvernforbundet med sitt langvarige lokale engasjement og høye kompetanse. Siden 1993 har han innehatt verv i lokallaget i Bærum (NiB). Her bygget han opp lokallaget til å bli en viktig premissleverandør for kommunens arealplan- og naturvernsaker og har selv opparbeidet stor respekt fra lokal administrasjon og politisk ledelse. I tillegg til å representere lokallaget i en rekke komitéer, blant annet frontet kampen mot anleggelse av Norges største golfbane som også ble anmeldt til Økokrim og ledet lokallagets kartlegging av 150 grønne lunger over hele kommunen. Finn Otto Kvillum
Finn Otto Kvillum

- Gjennom sin solide lokale innsats har Finn Otto ikke bare satt NiB på kartet når det gjelder høringsinstanser på naturvernsaker, han har skrevet et imponerende antall avisartikler og innlegg i det lokale medlemsbladet Nøttekråka. Han har vært en aktiv bidragsyter i å løfte naturglede og kunnskap om biologisk mangfold, både hos lokalpolitikere og til barnefamilier. Ikke minst har Finn Otto gjort et sterkt rekrutterende arbeid for Naturvernforbundet med å lede storstilt verving og gi gode råd. Etter fylte 91 år skriver han fortsatt høringsuttalelser, organiserer dugnader og er styrets levende arkiv med sin historiske hukommelse, heter det i begynnelsen.

Naturvernforbundet takker Boine og Kvillum for deres ​​​​​​inspirerende og iherdige innsats.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2022