Du er her:

  • Tema
  • Rondane Nasjonalpark 50 år
Motiv fra Rondane. Foto Øystein Engen

Motiv fra Rondane. Foto Øystein Engen.

Rondane Nasjonalpark 50 år

Opprettelsen av Rondane Nasjonalpark innledet en ny æra i miljøkampen. - Men selv om det har vært strid om mange av dem, er det ikke mange som i dag beklager opprettelsen av de i alt 42 nasjonalparkene vi nå har fått, sier en fornøyd Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

- Norge var ikke tidlig ute da vi fikk vår første nasjonalpark, poengterer Haltbrekken. - Yellowstone i USA ble etablert i 1872, som et svar på nye måter å se på naturen. Det drøye norske etterslepet på å ta inn over oss betydningen av å bevare enestående naturdokumenter blir et tankekors. Med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger, er det jo få andre land hvor det ligger bedre til rette.

- Rondane og de andre parkene utgjør det viktigste bolverket vi har for å hindre at større inngrepsfrie områder skal forsvinne fra Norgeskartet. Derfor har vi sloss for hver eneste en av dem, og ser med glede på det som er oppnådd. - Nå må vi også rette blikket mot lavereliggende områder hvor naturrikdommen er større, og beskyttelsen mindre. Preikestolen i Rogaland og Storheia i Sør-Trøndelag peker seg ut. Begge dekker større områder som kunne blitt våre første kystnasjonalparker fra fjell til fjord.

Haltbrekken peker også på at internasjonalt er man mer opptatt av nasjonalparker som friområde for naturlig forekommende og truede arter. I Norge er noen av nasjonalparkene snarere fristed fra enn for noen av de aller mest utrydningstruede pattedyrene, slik som de store rovdyrene. - Dette bryter vel også med mange nordmenns forestilling om hva en nasjonalpark er og burde være, spør Haltbrekken seg.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.09.2012