Du er her:

  • Tema
  • Synnøve Kvamme foreslått som nestleder
Synnøve Kvamme foreslås som nestleder i Naturvernforbundet

Synnøve Kvamme foreslås som nestleder i Naturvernforbundet. (Foto: Naturvernforbundet Hordaland).

Kan bli ledertrio i Naturvernforbundet:

Synnøve Kvamme foreslått som nestleder

Styrende organer i Naturvernforbundet foreslår å utvide fra en til to nestledere, med ønske om å styrke ledelsen. Naturvernforbundet Hordaland har i dag fremmet forslag om Synnøve Kvamme som en av de to nye nestlederne.

Naturvernforbundet er en organisasjon i kraftig vekst. Siden forrige landsmøte i 2018 har organisasjonen fått mer enn 10 000 nye medlemmer og er nå over 35 000. For å følge opp denne veksten og styrke Naturvernforbundets posisjon som landets viktigste naturvernorganisasjon, vil det på landsmøtet kommende helg bli fremmet en vedtektsendring som åpner opp for at det velges to nestledere. Bak sentral- og landsstyrets forslag om å utvide til to nestledere ligger det et ønske om å styrke ledelsen. Naturvernforbundet er en bred og folkelig miljøorganisasjon og jobber for å være en organisasjon hvor miljøengasjerte med forskjellige bakgrunn, egenskaper og interesseområder skal føle tilhørighet.

Naturvernforbundet Hordaland har i dag fremmet forslag om Synnøve Kvamme som en av de to nye nestlederne. Fra før er Truls Gulowsen innstilt som leder og Pernille Hansen som nestleder. Synnøve er 30 år, og kommer fra Granvin i Hardanger. Hun bor nå i Bergen, hvor hun jobber som fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland.

- Synnøve har vist seg som en dyktig og sterk talsperson i media. Hun er meget dedikert og særlig opptatt av de underliggende systemårsakene som alle miljøproblem har til felles. Hun er spesielt interessert i energispørsmål, forbruk og sammenhengen mellom klima og naturvern, sier fylkesleder i Naturvernforbundet Hordaland, Gabriel Fliflet.

Synnøve ble engasjert i naturvern i ung alder hvor det startet med kampen mot «monstermaster» i Hardanger. Hun var talsperson og senere leder for Hardangeraksjonen. I 2020 satt hun i det nasjonale styret i organisasjonen Motvind.

Dagens ledelse i Naturvernforbundet støtter forslaget.

- Dette er gledelige nyheter for organisasjonen. Jeg har selv tatt initiativet til at Naturvernforbundet skal legge om til en ordning med to nestledere, sier Silje Ask Lundberg, som har ledet organisasjonen siden høsten 2016.  Synnøve Kvamme er en sterk og god kandidat, med et stort engasjement og bred kunnskap om natur- og miljøspørsmål. En slik ledertrio kan løfte Naturvernforbundet til nye høyder, sier hun videre. Hun trer av på det kommende landsmøtet.

Om den foreslåtte ledertrioen i Naturvernforbundet:

Truls Gulowsen er innstilt som ny leder, og har lang og bred erfaring fra miljøbevegelsen, først og fremst gjennom å bygge opp Greenpeace Norge. Truls er en friluftsmann og har sitt miljøengasjement blant annet fra speiderbevegelsen. Han er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Pernille Hansen er innstilt som nestleder. Hun kommer fra Molde, har vært lokallagsleder og har vært i organisasjonens sentralstyre siden 2018. Hun har bakgrunn fra mange år i Natur og Ungdom og tar med seg et stort engasjement for å gjøre Naturvernforbundet til en enda mer inkluderende organisasjon, særlig ved å trekke flere unge voksne inn som aktive medlemmer.

Synnøve Kvamme, foreslått som nestleder. Hun har mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, med masteroppgave om klimaendringer i Bangladesh. Fra 2012 og fram til hun ble ansatt i Naturvernforbundet Hordaland i 2017 har hun hatt flere verv som frivillig og tillitsvalgt, deriblant nestleder og senere styreleder i fylkeslaget. Hun har også vært Hordalands representant i Naturvernforbundet sitt landsstyre. 

Les mer om valgkomiteens innstilling her!

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.04.2021