Du er her:

  • Tema
  • Være med i bok om klima?
Dinamo Forlag er på utkikk etter folk som ikke bare snakker, men gjør noe for klimaet. Foto: Greens Climate

Dinamo Forlag er på utkikk etter folk som ikke bare snakker, men gjør noe for klimaet. Foto: Greens Climate.

Være med i bok om klima?

Har du alltid hatt lyst til å havne mellom stive permer? Nå har du sjansen til å bli med i en ny klimabok.

Naturvernforbundets gode venner i Dinamo Forlag arbeider med en ny bok: Folkets klimadugnad. Forlaget har bedt Naturvernforbundet om hjelp til å få kontakt med 30-40 «vanlige», men miljøbevisste folk som kan bidra med innspill om hva dere gjør, eller hva som kan gjøres i hverdagen for å ta vare på miljøet. Dette skal gå inn i en av tre bolker om hva enkeltmennesker kan gjøre for å bidra til mindre klimautslipp.

Om du sender noen setninger om dette til ottar@dinamoforlag.no, vil han ta kontakt med deg for å finne ut hvordan det dere gjør kan presenteres i boka.

Hver deltager vil motta tre bøker som takk for hjelpen.

(For ordens skyld: Dinamo er forlaget som gjorde oss i stand til å realisere jubileumsboka «Naturen svikter aldri». Det er ellers ingen økonomiske bindinger oss i mellom, kun gode relasjoner.)