Du er her:

  • Hordaland
  • Årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland og årsmøtemiddag

Årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland og årsmøtemiddag

Tid: 17.03.2018 kl. 15:00-22:00

Sted: Bryggen 23, Bergen

Naturvernforbundet Hordaland ynskjer medlemmane våre velkomne til årsmøte på Det Grøne Loftet på Bryggen og årsmøtemiddag på Pygmalion, laurdag 17. mars.

Naturvernforbundet Hordaland

Frivillige og tilsette på naturvernhelg på Lygra 2017.

Velkommen til fylkesårsmøte i Naturvernforbundet Hordaland!

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Val av ordstyrar, referent og kontrollkomité 
3. Styret si årsmelding 2018
4. Saker frå styret:

  • Forslag om oppløysing av Vestlandske Naturvernforenings informasjonsfond og Naturvernforbundet Hordaland sitt organisasjonsutviklingsfond 2005.
  • Forslag om etablering av Naturvernforbundets Hordalands organisasjonsutviklingsfond 2018.

5. Revidert rekneskap for 2017
6. Arbeidsprogram for 2018
7. Budsjett for 2018
8. Forslag om endring av vedtektene
9. Uttalar
10. Val

Etter møtet vert det årsmøtemiddag på Pygmalion. Påmeldingsskjema for årsmøtemiddag
(påmelding innan 15. mars):

 

Nyheter

Student Elise Kobro Drangevåg

Ny studentpraktikant

14.03.2018

Dette semesteret er Elise Kobro Drangevåg praktikant på kontoret til Naturvernforbundet Hordaland.

Copyright Terje Lægreid all rights reserved 2
Naturvernforbundet seier ja til flaumsikring utan kraftverk i Odda

Bevar Opo!

20.02.2018

Alle er einige om at flaumsikring er naudsynt - men ikkje at flaumsikring skal betalast med kraftutbygging i våre siste, urørte verna vassdrag.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler