Du er her:

  • Hordaland
  • *AVLYST* Restaurering av kystlynghei - dugnad på Rapeneset

*AVLYST* Restaurering av kystlynghei - dugnad på Rapeneset

Tid: 21.11.2020 kl. 10:00-16:00

Sted: Rapeneset, Alver

Vi fortsetter arbeidet med å restaurere kystlynghei på Rapeneset i Alver. Arbeidet består i å fjerne skogskratt og sitkagran i spredning.

**AVLYST**

Arbeidet krever ingen forkunnskaper eller utstyr. Vi tar med hansker, grensakser og grensager.
Dersom du kan håndtere motorsag og kan ta med motorsag og verneutstyr er det veldig til hjelp.

På grunn av logistikkutfordringer knyttet til koronapandemien vil vi denne gangen ikke sette opp buss fra Bergen. Det blir oppmøte kl. 10 på Straume Kai.

Finn arrangementet på Facebook.

Program
10:00: Oppmøte og informasjon på Straume kai på Sletta
10:10: Vi går i samlet flokk til sted for dugnaden
15:00-15.30: Vi avrunder arbeidet og går tilbake til Straume Kai.

Arrangementet er gratis. Vi byr på et godt lunsjmåltid, men det er anbefalt å ta med egen mat og drikke.

Påmelding
Meld deg på i denne lenken. 

Obs! Begrensede plasser.
Du vil få mer praktisk info ved påmelding.

Påmeldingen stenger torsdag 19. november kl. 14.00 eller når arrangementet er fulltegnet.

Smittevernregler
Vi etterstreber til enhver tid å opprettholde smittevernreglene under våre arrangementer og gjør oppmerksom på at dugnaden kan bli avlyst på kort varsel, dersom koronarestriksjoner krever det.

Husk:
1) Hold deg hjemme hvis du er syk/har luftveissymptomer
2) Vask og sprit hendene hyppig
3) Ved hoste, host i engangstørkle eller albue
4) Reduser antall nærkontakter

Spørsmål rettes til Jeanette Tennebekk, prosjektansvarlig i NVH, på jt@naturvernforbundet.no / 90946406

eller

til Jan Nordø, leder i Naturvernforbundet Nordhordland på jnordo@broadpark.no / 92643518.

 

-----------------------------------------------------------------------

Om prosjektet

Rapeneset ligger på Radøy i Alver kommune i Nordhordland. Det strekker seg nordvestover langs Fosnstraumen og Hoplandsosen fra Straume. Arealet er på om lag 400 daa. I Hoplandsosen grenser Rapeneset til Fosnøy i Austrheim kommune.

På Rapeneset er det registrert mer enn 20 boplassar fra yngre steinalder. Sammen med funn av boplassar på begge sider av Fosnstraumen, regnes dette som et av de rikeste kulturminnene fra yngre steinalder i Nord-Europa. Området på Rapeneset er lagt til rette med turstier og skilting og er av Radøy (Alver) kommune klassifisert som "svært viktig friluftslivområde". Fosnstraumen har regional og nasjonal verdi som område for fritidsfiske og (fri)dykking.

Kystlynghei og kystmyr er de dominerande naturtypane på Rapeneset. Kystlynghei regnes som en svært truet naturtype og er i ferd med å forsvinne på grunn av redusert skjøtsel og økt gjenngroing. Kystlyngheien på Rapeneset er registrert som "lokalt viktig" i Natudatabasen til MD. Et plantefelt med ca 25 daa nesten hogstmoden sitkagran lengst sørøst på Rapeneset fører til spredning av frø og tiltagende gjengroing av kystlyngheien nordvestover på neset.

Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland samarbeider om å restaurere kystlyngheien sammen med grunneier, lokal bonde og Nordhordland Biosphæreområde IKS.
Målet med restaureringen er å sørge for at kystlyngheien ivaretas og at vi sørger for leveområder for arter som trives i kystlynghei. Dette oppnås gjennom moderat skjøtsel med beiting av utegående sau, og lyngbrenning. Dermed bidrar restaureringen også til lokal matproduksjon og tradisjonell skjøtsel og landbrukskultur, sørger for bedre karbonbinding og man vil få et estetisk landskap og mer autentisk opplevelse av steinalderlandsbyen.

For å lykkes med prosjektet trengs det fjerning av plantefeltet med skogs-entreprenør, rydding av skog og kratt vha. dugnader og lyngbrenning, godt samarbeid med de involverte aktørene og en god dose dugnadsånd. Så brett opp armene og bli med på laget. Her blir det flere muligheter for flere aktiviteter fremover.

Restaureringsarbeidet inngår i Naturvernforbundet Hordaland sitt nyeste prosjekt Bevaring gjennom skjøtsel, som støttes av Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

 

Nyheter

Hordfast-liten

Fortiden er forbi

24.08.2021 | Sist oppdatert: 24.08.2021

Naturvernforbundet vil stanse norgeshistoriens største naturinngrep 

Rein studietid - FB event banner-Bokmål
Ny kampanje mot forsøpling

Rein studietid

I denne samarbeidskampanjen sprer vi informasjon og inviterer studenter til å ta del i arbeidet mot forsøpling av naturen.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler