Du er her:

  • Hordaland
  • AVLYST Vannforvaltning - ny region, nye planer og nye muligheter

AVLYST Vannforvaltning - ny region, nye planer og nye muligheter

Tid: 17.03.2020 kl. 08:00-16:00

Sted: Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Av smittevernomsyn er vert seminaret avlyst.

Vannseminar

 

17. mars inviterer frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner sammen med Vestland fylkeskommune til seminar om vannforvaltning i Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen. De regionale planene skal oppdateres og sendes på høring til høsten.

Vi inviterer forvaltning, politikere, frivillige og ellers alle som er interessert til en forrykende dag som oppsummerer hva som er gjort, hva som har fungert og prøver å si noe om hva som mangler og hvordan vi sammen kan bidra slik at vannforvaltningen blir sektorovergripende slik formålet er. Seminaret er uten kostnader.

Blir du med på et feiende faglig vannseminar i regnbyen Bergen?

Påmelding: bit.ly/vann2020
Finn arrangementet på Facebook

Spørsmål? ta kontakt med FNF koordinator på hordaland@fnf-nett.no

Les
Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen
Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet 2022-2027

Arrangører
Bergen og Hordaland Turlag, Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland, Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbundet Hordaland, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland.

Program

08.15 Kaffe og registrering

08.30 Velkommen - Vannforvaltning som byutvikling i regnbyen Bergen - Thor Haakon Bakke | Byutviklingsbyråden

08.50 Ny region og nye planer - status og veien videre? - Merete Farstad / Sveinung Klyve | Vannregion Vestland

09.20 Vannforvaltningsplaner 2.0 - hvordan kan gjennomføringen bli bedre? - Silje Helen Hansen | Sabima

09.50 PAUSE

10.00 Vannforvaltning og EU - henger den norske forvaltningen med? - Sigrid Eskeland Scütz | Juridisk fakultet - UiB

10.30 Hvilke tiltak virker? - Ulrich Pulg | NORCE

11.00 Plastovervåking som nytt kvalitetselement i vannforvaltningsarbeidet - NORCE

11.30 Ekstratid til spørsmål til innlederne

11.45 LUNSJ

12.30 Levende vann" - bildefremvisning med musikk | Sveinung Klyve

12.45 Hvordan rette revisjonskrav? - presentasjon av veileder - Kåre Flatlandsmo | Økosystemtenester AS

13.00 Hvordan sikre medvirkning til plan og tiltak? - Ida Steffensen | Bergen kommune - Vannområdet Vest

13.30 Fylkesmannens rolle i vannforvaltningen - Fylkesmannen i Vestland (Ikke bekreftet)

14.00 Kan vilkårsrevisjoner fungere som verktøy i vannforvaltningen? - Oda Bjærke | NVE

14.30 PAUSE

14.40 Akkumulerte verdier - hvordan vise at vannforvaltning lønner seg? - Forum for natur og Friluftsliv Hordaland

15.00 Oppsummering, hjertesukk og opptrekk til paneldiskusjon - Terje Aarsand | Bergen Elveforum. Paneldiskusjon mellom innledere etter lunsj - inkludert spørsmål fra salen

Vi avslutter klokken 16.00

Nyheter

Hordfast natur

Venstre vil vrake ferjeløs E39!

Regjeringspartiet Venstre vil vrake motorveiprosjektet til fordel for grønn skipsfart og utbedring av eksisterende veier. - Et svært godt utspill! sier Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Gjenbruksuken-Bergen-Foto-Bir-e1572951512827

Bli med på Gjenbruksuken!

Bergenserne ønsker å redusere forbruket sitt. Nå inviterer Bergen kommune, BIR og Naturvernforbundet Hordaland til en uke med aktiviteter for å gjøre det enklere, morsommere og mer meningsfylt å forbruke mindre.

Hordfast

Stans Hordfast!

Der Hordfast er enkelte partiers våte drøm, er monsterveiprosjektet også svært dårlig nytt for både klimaet og for den verdifulle myren, regnskogen og kystlandskapet som blir ødelagt. Derfor foreslår vi at vi lager nasjonalpark - ikke motorvei!

Viser fra 21 til 24 av totalt 500 artikler