Du er her:

  • Hordaland
  • AVLYST Vannforvaltning - ny region, nye planer og nye muligheter

AVLYST Vannforvaltning - ny region, nye planer og nye muligheter

Tid: 17.03.2020 kl. 08:00-16:00

Sted: Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Av smittevernomsyn er vert seminaret avlyst.

Vannseminar

 

17. mars inviterer frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner sammen med Vestland fylkeskommune til seminar om vannforvaltning i Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen. De regionale planene skal oppdateres og sendes på høring til høsten.

Vi inviterer forvaltning, politikere, frivillige og ellers alle som er interessert til en forrykende dag som oppsummerer hva som er gjort, hva som har fungert og prøver å si noe om hva som mangler og hvordan vi sammen kan bidra slik at vannforvaltningen blir sektorovergripende slik formålet er. Seminaret er uten kostnader.

Blir du med på et feiende faglig vannseminar i regnbyen Bergen?

Påmelding: bit.ly/vann2020
Finn arrangementet på Facebook

Spørsmål? ta kontakt med FNF koordinator på hordaland@fnf-nett.no

Les
Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen
Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet 2022-2027

Arrangører
Bergen og Hordaland Turlag, Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland, Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbundet Hordaland, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland.

Program

08.15 Kaffe og registrering

08.30 Velkommen - Vannforvaltning som byutvikling i regnbyen Bergen - Thor Haakon Bakke | Byutviklingsbyråden

08.50 Ny region og nye planer - status og veien videre? - Merete Farstad / Sveinung Klyve | Vannregion Vestland

09.20 Vannforvaltningsplaner 2.0 - hvordan kan gjennomføringen bli bedre? - Silje Helen Hansen | Sabima

09.50 PAUSE

10.00 Vannforvaltning og EU - henger den norske forvaltningen med? - Sigrid Eskeland Scütz | Juridisk fakultet - UiB

10.30 Hvilke tiltak virker? - Ulrich Pulg | NORCE

11.00 Plastovervåking som nytt kvalitetselement i vannforvaltningsarbeidet - NORCE

11.30 Ekstratid til spørsmål til innlederne

11.45 LUNSJ

12.30 Levende vann" - bildefremvisning med musikk | Sveinung Klyve

12.45 Hvordan rette revisjonskrav? - presentasjon av veileder - Kåre Flatlandsmo | Økosystemtenester AS

13.00 Hvordan sikre medvirkning til plan og tiltak? - Ida Steffensen | Bergen kommune - Vannområdet Vest

13.30 Fylkesmannens rolle i vannforvaltningen - Fylkesmannen i Vestland (Ikke bekreftet)

14.00 Kan vilkårsrevisjoner fungere som verktøy i vannforvaltningen? - Oda Bjærke | NVE

14.30 PAUSE

14.40 Akkumulerte verdier - hvordan vise at vannforvaltning lønner seg? - Forum for natur og Friluftsliv Hordaland

15.00 Oppsummering, hjertesukk og opptrekk til paneldiskusjon - Terje Aarsand | Bergen Elveforum. Paneldiskusjon mellom innledere etter lunsj - inkludert spørsmål fra salen

Vi avslutter klokken 16.00

Nyheter

Honey bee(1)
Velkommen til Naturlig onsdag på Verdas Miljødag 5. juni kl. 19-21:

Kva betyr FNs naturpanel sin rapport for Noreg og Bergen?

10.05.2019 | Sist oppdatert: 31.05.2019

Naturen er i krise: 1 million artar står i fare for å døy ut på grunn av menneskeleg aktivitet. Aldri før har me øydelagt naturen i eit høgare tempo, og arealbruken vår er den klart viktigaste årsaka.

Naturen på Lygra_av Mona Maria Løberg

Bli med på helgetur til vakre Lygra 5.-7. april!

22.03.2019 | Sist oppdatert: 22.03.2019

Tradisjonen tru inviterer Naturvernforbundet Hordaland til ei sosial, hyggeleg, lærerik og inspirerande helg på idylliske Lygra i Nordhordaland. Dette har vore ein knallsuksess tidlegare år, og me ser fram til triveleg samvær på koselege Lygra Gjestegard også i år! Dette er eit fint høve for både nye og gamle frivillige til å verta betre kjent - både med kvarandre og aktuelle saker, samt å læra nye triks for å vinna miljøkampar. Ikkje minst kan me lova godt selskap, god mat, underhaldning og turar i vakker kystlynghei.

Viser fra 33 til 36 av totalt 500 artikler