Du er her:

  • Hordaland
  • Digitalt årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland

Digitalt årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland

Tid: 13.03.2021 kl. 14:00-17:00

Sted: Zoom: https://zoom.us/j/93787332735

Vel møtt til digitalt årsmøte i fylkeslaget laurdag 13. mars kl. 14.00.

Me ynskjer alle våre medlemmer hjarteleg velkomne til årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland. På grunn av Korona-situasjonen vert også dette årsmøtet digitalt, og du kan delta ved å trykka på denne linken: https://zoom.us/j/93787332735

Me ber om at alle sjekkar at linken fungerer innan kl. 13.45, og er klare til å starta seinast kl. 13.55.

Dagsorden for årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland:

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.       Val av ordstyrar, referent og to til å signera protokollen

3.       Orientering om aktuelle saker v/ styret

4.       Årsmelding 2020

5.       Rekneskap 2020 v/ Knut Espelid

6.       Tale

7.       Arbeidsprogram for 2021

8.       Budsjett for 2021

9.       Eventuelle uttalar

10.     Val

Alle som har vore medlem av Naturvernforbundet i minst 6 månader, og som har betalt kontingent for 2021, har stemmerett på årsmøtet. 

Ynskjer du teknisk rettleiing?

På denne sida finn du rettleiing, tips og råd til korleis du deltek digitalt: https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/​​​​​​​

Vel møtt!

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler