Du er her:

Mer kunnskap = Bedre forvaltning?

Fra 15.03.2019 kl. 08:30 til 16.03.2019 kl. 14:30

Sted: Litteraturhuset i Bergen, og befaring til Ågotnes

Foto: Nicolas Rodriguez

Foto: Nicolas Rodriguez.

 

Finn arrangementet på Facebook

Billetter. 

 

Vet du hva NiN kartlegging er? Har du hørt om det økologiske grunnkartet som lages av Norge?

Miljøfaglig Utredning vil gå gjennom metode og resultat av deres kartlegginger på Ågotnes i 2018. Sabima vil også innlede om hvilke forhåpninger de har til det økologiske grunnkartet. Vi håper at seminaret vil gi noen svar på:
- Hvordan arbeidet gjøres?
- Utfordringene?
- Hvordan det kan og hvordan det vil endre forvaltningen?
- Vil vanlige folk kunne bruke informasjonen?

Arrangementet er gratis, men påmelding bindende!

Oppdatert program finner man på Bit.ly/fnfprogram

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Ørjan Sælensminde FNF Koordinator på 40 49 70 74 eller mail Hordaland@fnf-nett.no


Det er seminar fredag og befaring på Ågotnes lørdag 16. mars - ved påmelding velger du om du vil være med på seminar, befaring eller begge deler.

Program fredag 15. mars

08:30 – 09:00 | registrering, kaffe

09:00 – 09:15 | Velkommen Synnøve Kvamme Naturvernforbundet

09:15 – 10:00 | "Hvorfor trenger vi økologisk grunnkart og hvordan kan det brukes?" Christian Steel Generalsekretær Sabima

10:00 – 11:00 | "Hva er NiN? - Oppbygging, inndeling og faktiske resultat" Sylvelin Tellnes Konsulent Miljøfaglig Utredning

11:15 – 11:45 | Diskusjon og spørsmål

11:45 – 12:30 | LUNSJ

12:30 – 13:30 | "Styrker og svakheter med NiN – Er NiN alltid bedre enn DN13?" Sylvelin Tellnes Konsulent Miljøfaglig Utredning

13:30 – 14:00 | "Hvordan kan forvaltningen ivareta funksjonelle økosystem?" Vigdis Vandvik Professor Institutt for Biovitenskap UiB

14:10 – 14:40 | "Grunnkartet er mer en NiN - Hvordan skal vi lykkes med å ta kunnskapen i bruk" Kjell Kvingedal Miljøvernsjef Fylkesmannen Vestland

14:45 – 16:00 | Paneldiskusjon : «Hvordan sikre at kunnskapsløftet faktisk løfter forvaltningen?»

Deltagere: Sylvelin Tellnes Miljøfaglig Utredning, Christian Steel Sabima, Kjell Kvingedal Fylkesmannen , Vigdis Vandvik UiB, Håvard Bjordal Spesialrådgiver Klimaseksjonen Bergen kommune og Eva Katrine R. Taule Fagleder kommunal plan, Hordaland Fylkeskommune.

Moderator: FNF koordinator

 

Program lørdag 16. mars

Avgang Buss, Bergen Sentrum 09:00

Oppmøte Vindenes snuplass

Befaring 10 - 13 med Miljøfaglig Utredning

Eksakt rute er ikke fastsatt men vi vil se på naturtypene kystlynghei i ulike gjengroingsfaser, naturbeitemarker og myr. Vindeneskvarven er et egnet sted. Området er også kartlagt etter DN13 fra før, og har flere VNN’er -Viktige naturtyper for naturmangfold, som var fokuset for NIN-kartleggingen i 2018 også kjent som NNF’er - Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Akronymer er gøy!

Lunsj og oppsummering 13:00 - 14:00 | Avreise fra Vindenes kl 14:00

Tilbake i sentrum 14:30

NB! Viktig å kle seg etter forholdene

Nyheter

181106 Miljøvernere og lastebileiere gjør felles front mot Hordfast, BT-bred
Hordfast

Felles front mot Hordfast

06.11.2018

Vi har gått sammen med Vestnorsk Transportarbeiderforening og Norsk Lastebileier-Forbund for å si nei til Hordfast.

Opo terje lægreid
Vernet elv reddet fra kraftutbygging

Opo reddet fra kraftutbygging

23.10.2018

Sunnhordland Kraftlag (SKL) trekker sin søknad om å få bygge kraftverk i den vernede elva Opo i Hardanger. – En stor seier for vassdragsnaturen, mener Naturvernforbundet.

Viser fra 21 til 24 av totalt 500 artikler