Du er her:

  • Hordaland
  • Naturlig onsdag: FNs 10år for restaurering

Naturlig onsdag: FNs 10år for restaurering

Tid: 21.04.2021 kl. 19:00-21:00

Sted: facebook.com/events/1153677048435916

Velkommen til restaureringstiåret 2021- 2030!


I dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning, og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Det er ikke nok å bevare, nå må vi også reparere naturen. Hva vil kommunen og politikerne i Bergen gjøre for å bremse areal- og artstapet? Og hva blir gjort av tiltak for å bevare og reparere natur?

For å markere oppstartsåret for FNs tiår for restaurering inviterer Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet i Hordaland (NVH) og FNF Hordaland til et digitalt arrangement der vi ønsker å sette naturrestaurering på dagsorden til Bergen Kommune og våre bypolitikere.

På Naturlig onsdag 21. april vil vi vise hvorfor vi trenger å reparere natur, oppfordre til politisk vilje og formidle kunnskap om løsninger. Naturvernforbundet i Hordaland utformet i 2019 en visjon for hvordan Bergen kan bli en grønn by (Gode, grønne Bergen), med konkrete tiltak som skal ivareta naturmangfoldet i kommunen. Disse tiltakene ønsker vi at kommunen skal gjennomføre i byplanleggingen og arealforvaltningen, og enkelte av disse tiltakene vil bli adressert på arrangementet.

Få med deg sendingen på Facebook Live

Program

19:00 Velkommen ved Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Hordaland

19:05 Hvorfor trenger vi naturrestaurering? Ved Dagmar Hagen, Seniorforsker i NINA

19:25 Kommunens restaureringsprosjekter og plan for biologisk mangfold ved Thor Haakon Bakke, Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune

19:45 Hvordan står det til med Byfjellene? Ved Jan Robert Brandsdal, Rådgiver i Bymiljøetaten

20:05 Restaureringstiltak i Bergensvassdragene ved Ulrich Pulg, Forsker II i NORCE LFI

20:25 Paneldebatt, ordstyrer Synnøve Kvamme

20:40 Spørsmålsrunde

20:50 Avslutning ved Synnøve Kvamme


---------------------------------------------
Les Gode Grønne Bergen - En by for bier og bergensere

Nyheter

Bilde1
NOTAT

Kraftforsyning og kraftforbruk i Nordhordland

08.03.2021 | Sist oppdatert: 06.04.2021

Notat om bakgrunnen for det økte kraftbehovet, evaluering av industriplanene i Nordhordland, og forslag til strategi og prioriteringer i Naturvernforbundet Hordalands videre arbeid.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler