Du er her:

  • Hordaland
  • Naturlig onsdag: Grønn sjøtransport

Naturlig onsdag: Grønn sjøtransport

Tid: 21.10.2020 kl. 19:00-21:30

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

Grønn sjøtransport er helt i startgropa og er nesten ikke forsket på. Likevel har vi fått med oss fire forskere og prosjektledere til å belyse temaet fra forskjellige vinkler. Forhåpentligvis vil de kunne gi oss et klarere bilde av sjøtransporten slik den fungerer i dag, utfordringer og metoder for å flytte transport fra vei til sjø og hva som skal til for å gjøre den etterspurt og grønnere gjennom logistikk og nye teknologier.

 

Innledere:

Kirsten Å Øystese, prosjektleder for Grønn Skipsfart ved Norsk Klimastiftelse.
Ut fra eget prosjekt, vil hun si noe om skipsfartens betydning i dag, hvilket ansvar den har for klimaproblemene og hva som skal til for å gjøre den grønnere.

Inger Beate Hovi, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).
Med utgangspunkt i egen forskning, vil hun redegjøre for godsoverføring fra vei til sjø; virkemidler, potensiale og de samfunnsøkonomiske gevinstene.

Einar Svendsen, tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet.
Han vil legge frem planen for den Blå Bybanen, som han har vært med på å utarbeide. Den er et nettverk av 0-utslipps hurtigbåter, som er ment å trafikkere Bergensområdet.

Fredrik Aarskog, forsker på fornybare energisystemer ved Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller.
Han forsker på hydrogen og brenselsceller i land- og sjø-transport, og vil legge frem forskningen sin på hydrogen brukt i hurtigbåter.

Kveldens møteleder:

Gunnar Wiederstrøm, tidligere journalist.

Hver av innlederne vil få 15- 20 minutter, inkludert spørsmål underveis eller etter innlegget. Møtet blir avsluttet med debatt/ spørsmål.

Finn arrangmentet på Facebook.

Nyheter

31-D85_9846

Kjøper aksjer i Hordfast AS

10.10.2020 | Sist oppdatert: 13.10.2020

Nå skal vi kjempe mot monsterveien fra innsiden også! sier Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland

Inthesameboat-rydding-båt
Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn seks plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Hatten dugnad
Prosjekt: Bevaring gjennom skjøtsel

Bli med oss å restaurere av kystlyngheia på Rapeneset

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad. Sammen bidrar vi i den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig kulturminne- og friluftsområde.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler