Du er her:

  • Hordaland
  • Naturlig onsdag: Kan Grunnlova redda klimaet?

Naturlig onsdag: Kan Grunnlova redda klimaet?

Tid: 01.11.2017 kl. 19:00-21:30

Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

Bli med på Naturlig onsdag med Naturvernstudentene Bergen!

 

Grunnlova si paragraf 112 skal sikra ei langsiktig og allsidig forvalting av naturressursane, som sikrar ein mangfaldig og produktiv natur - også i eit generasjonsperspektiv. Denne paragrafen slår også fast at det er staten sine myndigheiter som har ansvar for å iverksetja tiltak som sikrar desse føresetnadane. Ivaretek den norske staten Grunnlova når dei deler ut nye konsesjonar for leiting og produksjon av olje og gass i Barentshavet, når me allereie har eit farleg høgt nivå av CO2 i atmosfæren?

Er dette ei sak for politikarar eller dommarar - kva skjer med demokratiet dersom makta til å avgjera prinsippielle saker vert flytta frå Stortinget til domstolane?

13. november startar rettssaka mot staten v/ Olje- og energidepartementet, etter at Natur og Ungdom og Greenpeace Norge saksøkte dei for brot på Grunnlova paragraf 112 då regjeringa delte ut løyve til oljeleiting i Arktis. Dette vert første gongen miljøparagrafen i Grunnlova vert prøvd for domstolane.

I samarbeid med Naturvernstudentene Bergen og Klima=Helse inviterer Naturvernforbundet Hordaland til debatt om temaet på Naturlig onsdag 1. november. Program og innleiarar vert annonsert fortløpande.

DIREKTESENDING: bit.ly/NaturligOnsdagBergen

Velkomne!

 


Naturlig onsdag er en faglig og sosial møteserie om natur, miljø og smarte løsninger. Her kan du knytte kontakter og utvikle gode ideer. Les om prosjektet og finn tidligere møtereferat. Se møtene på YouTube

Følg oss på Facebook og Instagram
Engasjer deg som frivillig i Naturvernforbundet
Støtt arbeidet vårt

Takk for støtten til prosjektet!

Nyheter

Ina og Mari

Hils på våre studentpraktikanter

28.09.2017

Dette semesteret er vi så heldige å ha med oss Ina Marie Christiansen og Mari Smith! De studerer geografi og biologi, og dette semesteret er de også praktikanter på kontoret til fylkeslaget i Hordaland.

Gjengen på Lygra 2017_print-90

Hva kan du bidra med?

31.05.2017

Kan du programmering? Lage kampanjer? Filme? Organisere turer? Fortell oss hva du kan bidra med som frivillig.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler