Du er her:

  • Hordaland
  • Naturlig onsdag: Må matjorda ofrast for byutviklinga?

Naturlig onsdag: Må matjorda ofrast for byutviklinga?

Tid: 07.02.2018

Sted: Bergen Off. Bibliotek

Det tek 1000 år å danna eit godt lag med matjord. I Noreg er berre 3% av landarealet dyrka mark, og knapt ein tredjedel av denne er god nok til dyrking av matkorn. Likevel forsvinn matjorda bit for bit: Årleg vedtek politikarane å bygga ned fleire tusen mål matjord.

Naturlig onsdag, Matjord

I haust bidrog Bergen bystyre til denne statistikken då dei vedtok at store mengder matjord i Ytrebygda utanfor Bergen skal byggast ned, slik at arealkrevjande industri kan flyttast ut av byen. Dette er ifølgje bystyret naudsynt for å kunna fortetta byen, som eit ledd i å skapa den kompakte gå- og sykkelbyen Bergen.

Er det slik at me må ofra litt matjord for å hindra ukontrollert byspreiing? Kor viktig er eigentleg den norske matjorda, når me uansett har så lite, og allereie er så avhengige av å importera mat? Kva med matjorda si rolle som karbonlager?

Naturvernforbundet Hordaland inviterer til innlegg og debatt om problemstillingane som melder seg når matjorda kjem opp som offer på byutviklinga sitt alter.

PROGRAM:
19.00: Velkommen og introduksjon
19.10: Verdien av matjorda, ved Kjetil Mehl, leiar i Hordaland Bondelag
19.30: Matjorda som karbonlager, ved Erik Joner, forskar ved Norsk Institutt for Bioøkonomi
19:50: Pause
20.05: Når matjorda kjem i konflikt med byutviklinga, ved byråd Anna Elisa Tryti
20.25: Debatt med innleiarane og koordinator for Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland, Ørjan Sælensminde

FACEBOOK: 
facebook.com/events/1799188940093259/
DIREKTESENDING: 


OM NATURLIG ONSDAG
Naturlig onsdag er ein sosial og fagleg møteplass som Naturvernforbundet Hordaland arrangerer første onsdag i kvar månad i Amalies Hage på Bergen Offentlige Bibliotek.

Programmet startar kl 19.00 med ei fagleg innleiing. Deretter er det lagt opp til fri diskusjon og mingling utover kvelden. Temaet for innleiingane varierer frå gong til gong, og dekkar eit vidt spekter av tema. På Naturlig onsdag vil du læra om klima, natur og berekraft, samtidig som du får moglegheita til å møta og bli kjent med nye folk. Du treng ikkje ta med deg nokon. Alle blir tatt imot med opne armar!

VIL DU VITE MEIR?
- Bli medlem og støtt arbeidet vårt for berekraftig utvikling, naturvern og klima: http://naturvernforbundet.no/medlem/
- Engasjer deg! Bli med i ei av frivilliggruppene våre: https://naturvernforbundet.no/hordaland/engasjer-deg/category3993.html
- Bli invitert til arrangement: http://bit.ly/det_skjer-1914
- Få nyheitsbrev: http://bit.ly/nyhetsbrev-1914
- Spørsmål? hordaland@naturvernforbundet.no / 55300660
- Lik Naturvernforbundet Hordaland for å halda deg oppdatert.

Nyheter

Cruise Bergen
Innspill til sak

Begrensing av cruisetrafikken

06.09.2018

Vi krever ytterligere begrensinger på cruisetrafikken. Verdensarvbyen Bergen må stille likt med verdensarvfjordene - kun utslippsfrie cruisebåter fra 2026!

20180223_141103
TA VARE PÅ DET DU HAR

Lær å fikse din egen telefon

20.08.2018

Har du knust skjermen på IPhonen din? Har du lyst til å lære å fikse den selv? Nå har du sjansen! Vi inviter til flere mobilreparsjonskurs denne høsten.

WWF Regnskog på Vestlandet TM 6
Naturlig onsdag: Vestlandets hemmelige regnskoger

Vern flere skoger

13.08.2018

Skogbiolog Trude Myhre vokste opp i naturen: hun klatret i fjell og ruslet i skog. Så det er kanskje ikke så merkelig at naturen ble en del av hvem hun er nå.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler