Du er her:

Naturlig onsdag: Miljøansvar og urbefolkning

Tid: 05.04.2017 kl. 19:00-21:30

Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

Bli med på Naturlig onsdag med Naturvernstudentene Bergen. Ja, hvorfor ikke engasjere deg i studentgruppa selv? Nøl ikke med å ta kontakt: hordaand@naturvernforbundet.no / 55300660. Program og innledere vil lanseres her og på Facebook snart. Følg med!

Fantastisk natur rett ved Bergen by.

Fantastisk natur rett ved Bergen by. Foto: Mona Maria Løberg

Den siste tiden har det versert en offentlig debatt om bankers samfunnsansvar, særlig knyttet opp mot det omstridte utbyggingsprosjektet Dakota Access Pipeline (DAPL).

Meld deg på arrangementet på Facebook for fortløpende oppdateringer på program og innledere.

Før jul lanserte Framtiden i Våre Hender (FIVH) i samarbeid med Forbrukerrådet en etisk bankguide, basert på et bakenforliggende internasjonalt samarbeid med omfattende gjennomgang av bankers retningslinjer, krav og policydokumenter.

DAPL er en planlagt oljerørledning på rundt 1900 kilometer, fra Nord-Dakota til Illinois i USA, og har blitt møtt med massive protester fra urbefolkning og sivilsamfunn verden over, på grunn av omfattende naturinngrep og at røret stedsvis bygges på amerikanske urfolks hellige landområder.

DNB har særlig vært i det offentlige ordskiftet grunnet deres investeringer i DAPL, men Sparebanken Vest fikk derimot et svakere resultat i den etiske bankguiden, som vurderer "...tilslutning til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft." DNB tok nylig avgjørelsen om å selge sitt lån til Dakota-rørledningen.

Finansaktørers samfunnsansvar
Saken synliggjør en større samfunnsutfordring. Vi ser stadig flere eksempler på at økt global oppvarming og uttak av naturressurser rammer urbefolkningers tilgang til ressurser og levesett. På hvilke måter er urbefolkning særlig utsatt? Hvordan kan vi som samfunn adressere disse utfordringene? Hvordan kan vi bedre sikre hensyn til natur og urfolks rettigheter i investeringer?

Velkommen til interessante innlegg og en spennende debatt i Amalies Hage, i regi av Naturvernstudentene Bergen! Vi oppfordrer alle til å ta del i debatten selv, også etter det offisielle programmet rundes av, rundt langbordet i den trivelige caféen på Bergen Offentlige Bibliotek.

Program
*Følg med for flere innledere

Per Selle. Professor ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, og står bak en rekke publikasjoner om samfunnsendringer og urfolkspolitikk, med særlig vekt på samer.

Hallgeir Isdahl. Konserndirektør for samfunnsansvar, Sparebanken Vest.

Ordstyrer er Je Fim Desto i FIVH Bergen og Concerned Students Bergen.

-----------------------------------

Engasjer deg du også!
Aprilmånedens Naturlig onsdag i regi av Naturvernstudentene Bergen. Naturvernstudentene er Naturvernforbundet Hordaland sin studentgruppe her i Bergen. Er du student? Ønsker du å engasjere deg i en organisasjon som tar faglighet seriøst, som ikke er redd for å heve stemmen for å fremme nødvendige tiltak for et bærekraftig samfunn, og som attpåtil har et svært hyggelig - og stadig større - miljø av engasjerte frivillige? Les mer her om Naturvernstudentene og andre av Naturvernforbundets ressursgrupper i Bergen, og meld din interesse!

Meld deg inn og les mer her om Naturvernstudentene og andre av Naturvernforbundets ressursgrupper i Bergen her: bit.ly/aktiv-1914

 

#naturligonsdag

DIREKTE STREAMING: bit.ly/NaturligOnsdagStream

Les mer om møtet: bit.ly/NaturligOnsdag05042017

-------------------------------------------------------------------------------

OM NATURLIG ONSDAG - bit.ly/naturligonsdag
Naturlig onsdag er en sosial og faglig møteplass som arrangeres av Naturvernforbundet Hordaland første onsdag hver måned kl 19 i den lune caféen Amalies Hage på Bergen Offentlige Bibliotek. Arrangementet er gratis. Ønsker du å støtte fritt miljøvernarbeid og synliggjøring av viktige problemstillinger og løsninger gjennom Naturlig onsdag og andre tiltak? Du kan støtte Naturvernforbundet Hordaland ved å bli medlem, eller ved å gi et økonomisk bidrag i døra eller når som helst til kontonummer 90130539377.

 

#naturligonsdag


DIREKTE STREAMING:
bit.ly/NaturligOnsdagBergen


Følg Naturvernforbundet Hordaland på Facebook for annonsering av program og innledere for Naturlig onsdag våren 2017. Mens du venter på annonsering av vårprogrammet, kan du se videostrøm av alle Naturlige onsdager f.o.m. 2016 på YouTube, og lese møteomtaler på våre nettsider.

 

Gjør som omlag 60 andre - bli frivillig i Naturvernforbundet Hordaland du også! Les mer og meld deg på . Spørsmål? hordaland@naturvernforbundet.no

 


 

 

Vil du finne ut mer om det som skjer?