Du er her:

- BIR er en stat i staten

Utslippene fra veisektoren sto i fokus da Naturvernforbundet Hordaland inviterte byens politiske partier til miljøvalgdebatt på Logen torsdag. Virkelig temperatur ble det likevel først når avfallsbehandlingen kom på dagsorden.

Stine Akre (RV) og finansbyråd Henning Warloe (H) hamret løs på BIR, og gav selskapet skylden for byens elendige avfallshåndtering. Selskapet er en stat i staten, og har kommet utenfor politisk kontroll, mente de to. På den andre siden satt tidligere styreleder i BIR, Hallgeir Utne Hattlevik (AP) og nåværende styremedlem Kjersti Toppe (SP). De forsvarete dagens system, men gav signaler om at innsamling av matavfall til biogassproduksjon kan bli aktuelt i neste avfallsplan.

I veidebatten braket de to arnabuene Filip Rygg (KrF) og Lillian Blom (SV) sammen om Arnatunnelen. Mens Blom mente at det ikke går ann å få både dobbeltspor og veitunnel, høstet Rygg mye latter når han ville selge prosjektet som en "miljøtunnel". - Vi kaller det det, insisterte han.

Ikke overraskende sto også køprising, bybane og nye veiutbygginger sentralt i debatten.

Deltakere: H: finansbyråd Hennig Warloe KrF: Ordførerkandidat Filip Rygg Senterpartiet: Førstekandidat Kjersti Toppe RV: Førstekandidat Stine Akre AP: Miljøpolitisk talsmann Hallgeir Utne Hatlevik Venstre: Gruppeleder i bystyret Anders Skoglund FrP: Leder i Bergen FrP Øistein Christoffersen SV: Femtekandidat Lillian Blom

Nyheter

Skuffa over kommuneplanen for Kvam

03.05.2005:

Naturvernforbundet i Kvam har sett fram til at heradet skal få ein plan for korleis ein skal ta vare på og bruka arealet i heradet i åra som kjem. Når høyringsframlegget no er lagt fram, er lokallaget skuffa.

Øko-omvisning på Ypsøy

Øko-omvisning på Ypsøy

28.04.2005:

I strålende vær ble turen til Ypsøy en reise i natur, kultur og historie. Tjue engasjerte påmeldte ble vist rundt på øya som ligger i Meland. Turen var et samarbeid mellom økobonden Vigleik Ypsøy, Naturvernforbundet Hordaland og Bergen Turlag.

Blekkulf holder Norge rent

Blekkulf holder Norge rent

27.04.2005:

Blekkulf og Naturvernforbundet Hordaland deltok nylig under åpningen av den nasjonale aksjonen "Hold Norge Rent". I samarbeid med BiR og Eidsvåg Skole ble det ryddet i friluftsområdet Vollane, og i samarbeid med Fjellvar og Ågotnes Skole ble Kårtveitpollen reinskurt før sommeren.

Miljøvernveteraner hedret

Miljøvernveteraner hedret

14.03.2005:

Under Naturvernforbundet Hordaland sitt årmøte i Bergen lørdag 12.03.2005 ble Birger Refsdal, Aksel Foyen og Eva Fidjestøl utnevnt til æresmedlemmer.

Viser fra 81 til 84 av totalt 109 artikler