Du er her:

- BIR er en stat i staten

Utslippene fra veisektoren sto i fokus da Naturvernforbundet Hordaland inviterte byens politiske partier til miljøvalgdebatt på Logen torsdag. Virkelig temperatur ble det likevel først når avfallsbehandlingen kom på dagsorden.

Stine Akre (RV) og finansbyråd Henning Warloe (H) hamret løs på BIR, og gav selskapet skylden for byens elendige avfallshåndtering. Selskapet er en stat i staten, og har kommet utenfor politisk kontroll, mente de to. På den andre siden satt tidligere styreleder i BIR, Hallgeir Utne Hattlevik (AP) og nåværende styremedlem Kjersti Toppe (SP). De forsvarete dagens system, men gav signaler om at innsamling av matavfall til biogassproduksjon kan bli aktuelt i neste avfallsplan.

I veidebatten braket de to arnabuene Filip Rygg (KrF) og Lillian Blom (SV) sammen om Arnatunnelen. Mens Blom mente at det ikke går ann å få både dobbeltspor og veitunnel, høstet Rygg mye latter når han ville selge prosjektet som en "miljøtunnel". - Vi kaller det det, insisterte han.

Ikke overraskende sto også køprising, bybane og nye veiutbygginger sentralt i debatten.

Deltakere: H: finansbyråd Hennig Warloe KrF: Ordførerkandidat Filip Rygg Senterpartiet: Førstekandidat Kjersti Toppe RV: Førstekandidat Stine Akre AP: Miljøpolitisk talsmann Hallgeir Utne Hatlevik Venstre: Gruppeleder i bystyret Anders Skoglund FrP: Leder i Bergen FrP Øistein Christoffersen SV: Femtekandidat Lillian Blom

Nyheter

- Nei til inngjerding av Herdlaflaket

09.06.2004:

Naturvernforbundet Hordaland reagerer sterkt på Helland Skjell A/S sine planer om å starte oppdrett av kamskjell på det unike og vernede Herdlaflaket. I et brev til fiskeridirektoratet krever Naturvernforbundet at planene får avslag.

- Glemmer fylkesmannen økolandbruket?

07.06.2004:

Det økologiske jordbruket er utelatt fra fylkesmannen sitt utkast til regionalt miljøprogram for jordbruket i Hordaland. Er dette første steg vekk fra målsetningen om 10 prosent økologisk før 2009?

Blekkulfklubben vant BIRs Miljøpris

Blekkulfklubben vant BIRs Miljøpris

27.05.2004:

Blekkulfklubben i Bergen har vunnet BIRs Miljøpris 2004 for prosjektet "Melkekartongbyen". Utdelingen av sjekken på 20 000 kroner skjedde på Krohnengen skole hvor Blekkulf var tilstede og bygget melkekartongby med 1. klassingene.

Viser fra 89 til 92 av totalt 109 artikler