Du er her:

En knyttneve av en bok

"Natur har vi nok av" er fortsatt gjengs forestilling hos mange utbyggere, byråkrater og politikere. den splitter nye boka "Norsk natur - farvel?"dokumenterer en annen virkelighet.

- Den norske naturarven og grunnlaget for dyre- og planteliv er i ferd med å forsvinne, bit for bit. - En uvurderlig bok med tanke på naturvernarbeidet framover, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Avviklingen av norsk natur øker fortsatt, og boka viser hvordan virkningene for arts- og naturmangfoldet blir stadig mer alvorlige når nye inngrep går ut over naturtyper det blir mindre og mindre igjen av. Kommunene utvikler planmessig nye hyttefelt i sine mest attraktive naturområder, nye krafttraseer med monstermaster vil meie ned enorme arealer i noen av de mest skjermede områdene vi har igjen, skogbruket utnytter ulne sertifiseringsordninger som gjør det alt for enkelt å radere ut verneverdig skog. Klimaproblemene brukes som brekkstang for ukritisk nedbygging av den mest sårbare naturen vi har.

Boka er redigert av statsviter Bredo Berntsen og professor i natur og miljøvern Sigmund Hågvar, to som utrettelig har stått på for vern av norsk natur gjennom flere tiår. – I denne boka får vi dokumentasjonen vi har savnet, en samlet oversikt over hva som skjer, omfanget, status og ikke minst: innsikt i mekanismene som utarmer naturen vår, sier Haltbrekken.

- I tillegg får vi de lange linjene både i tid og rom, dessuten et vell av illustrasjoner som aldri har vært samlet på denne måten før. Gamle og nye flyfoto, kart, bilder og statistikk som med skremmende presisjon viser den ekstreme fragmenteringen og oppflisingen som foregår. I Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold finnes det ikke større inngrepsfrie områder igjen. For hele Sør-Norge, fjellområdene inkludert, er nå bare 5 % av arealet å regne som kvalifisert villmark. Utarmingen gjelder strandsonen, vassdrag, kulturlandskapet, skogen, fjellet, våtmarkene – og byenes grønne lunger.

- Bokas viktigste bidrag er likevel hvordan den enkelt anskueliggjør hva som kreves for å redde det viktigste, sier Haltbrekken. Kommunenes miljøkompetanse må gjenreises og arealforbruket bremses. Få overordnede, nasjonale planer for hva som IKKE skal bygges ned på plass. Mye mer må vernes før det er for sent, særlig i skog hvor halvparten av de mange rødlisteartene befinner seg. Truede arter og naturtyper må bli bedre kartlagt, få mer oppmerksomhet og terskelen for å ødelegge artenes livsområder må heves betraktelig.

Haltbrekken presiserer: - Innretningen på den nye naturmangfoldloven blir også avgjørende for om vi klarer å berge restene av norsk natur og artsrikdommen vår, og den må overordnes lovverk som regulerer næringsinteressene. Forslaget til ny plan og bygningslov strammer inn i strandsonen, men forslaget er illevarslende når det gjelder kraftutbygginger og kraftlinjer. Her legges det opp til at NVE og OED alene får avgjøre saker som ofte medfører gigantiske naturinngrep. Mer bukk og havresekk i norsk naturforvaltning er det siste vi trenger.

Kjøp boka til sterkt redusert medlemspris i NNV sin nettbutikk

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 108 artikler