Du er her:

IKEA til departementet


illustrasjon: IKEA
Naturvernforbundet Hordaland mener at bystyrets grønne lys til IKEA sitt nye monsterbygg i Åsane utgjør et alvorlig brudd på rikspolitiske retningslinjer, regjeringens miljøpolitikk, regionale og lokale planer. Derfor ber NVH om at departementet omgjør vedtaket.

Naturvernforbundet Hordaland krever at bystyrets vedtak blir omgjort, fordi det er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal- og transportplanlegging, regionale planer, Kommunedelplan Åsane og Kommuneplan for Bergen 2006-17. Dessuten medfører vedtaket et stort og irreversibelt inngrep i et verneverdig kulturlandskap, og vil ødelegge et verdifullt våtmarksområde som dessuten er hekkeplass for rødlistet fugl.

- Vi mener at Bystyret, Fylkesmannen og kommunens etater har utvist svært dårlig skjønn ved å gi IKEA tillatelse til en utbygging som til i så stor grad strider imot etablert politikk. Nå må miljøverndepartementet rette opp skaden, sier leder i Naturvernforbundet Hordaland, Ingar Flatlandsmo.

Blant Naturvernforbundets fremste innvendinger mot utbyggingen er konsekvensene for det biologiske mangfoldet i området, spesielt fugleliv. Den store økningen i trafikkbelastningen og tapet av grøntområder er også sterke argumenter mot utbygging.

- Et nytt bilbasert gigantsenter er det stikk motsatte av hva Åsane og Bergen trenger. At IKEA dertill får ta seg tilrette i et, for bydelen viktig grøntområde gjør saken enda verre, avslutter Flatlandsmo.

På grunn av de irreversible skadene som anleggsarbeid i området vil medføre samt det faktum at utbyggingen er svært omstridt, ber Naturvernforbundet om at klagen gis oppsettende virkning.

Les hele klagen her:

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler