Du er her:

Krisepakke for en ny tid


Foto: smk
Den 26. januar lanserte Kristin Halvorsen fra talerstolen på Stortinget regjeringens tiltaksspakke som skal stimulere næringsliv og redde og skape arbeidsplasser som lider under den pågående internasjonale nedgangskonjekturen. Alt i alt kom pakken på 20 milliarder kroner, og hovedtyngden av pengene går til skatelette, bygg og samferdsel. Halvorsen snakket om tiden vi lever i som et vendepunkt, og krisen som en utfordring vi kan komme fra med ny kunnskap og kompetanse. Tiltakene for arbeid skal ha en klar grønn profil.
Fra starten av var Halvorsen klar på at klimaforliket vedtatt for ganske nøyaktig ett år siden skulle ligge som en rød tråd gjennom tiltakspakken. Samferdselsbudsjettet ble økt med 3,8 milliarder kroner. I følge finansdepartementets sider skal regjeringen «vedlikeholde og investere i jernbane, veier og havner over hele landet». Videre blir 1,2 milliarder bevilget til Enova for å heve innsatsen på energiøkonomisering og ny, fornybar energi. «Vi skal bygge ladestasjoner for el-biler og satse på bioenergi og forskning på havvindmøller», fortsatte Halvorsen.

Kritikk fra opposisjonen

Selvom tilsynelatende mye ble gjort miljømessig i tiltakspakken kom det likevel krass kritikk fra KRF-representant Hans Olav Syversen da salen ble åpnet for kommentarer. Syversen savnet en omgjøring av skattereglene som gir næringsliv mulighet til å avskrive miljøvennlige tiltak på skatten. Dette hadde vært et enkelt og konkret tiltak for å effektivt gjøre næringslivet mer miljøvennlig.

Hordaland får 526,4 millioner

Kommunene i Hordaland får tilsammen 406,8 millioner, mens fylkeskommunen får 119,6 millioner å rutte med. Det er blant annet bevilget 69 millioner ekstra kroner til vedlikehold og drift av jernbane. Det er også foreslått 52 millioner til gang- og sykkelvei til omfattende utbygginger i flere kommuner i Hordaland.


Krisepakkens grønne profil:

1,3 milliarder til jernbane – vedlikehold og noen nye strekninger bygges


50 millioner til ladestasjoner for el-biler og plugin hybrider. Ca 5000 stasjoner


1,19 milliarder til Enova for ulike miljøtiltak


75 millioner til klimaforskning gjennom kunnskapsdepartementet budsjett


200 millioner til vern av kulturminner


87 millioner til tiltak for skjøtsel av kulturminner


900 millioner til Mongstad testanlegg for C02-lagring

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler