Du er her:

  • Hordaland
  • Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Naturvernforbundet Askøy tildeler årets miljøvernpris til M/S "Snarveien"
Naturvernforbundet Askøy deler hvert år ut miljøvernpris til en person, organisasjon eller bedrift som har utmerket seg positiv innen miljøvern.

Årets miljøvernpris ble tildelt hurtigbåten M/S ”Snarveien” ved Trygve Tønnesen i BNR. Prisen tildeles fordi båten er et lokalt miljøtiltak, regionalt og også globalt med tanke på CO2-utslipp og global oppvarming.

- Det er en glede å dele ut prisen til M/S ”Snarveien” med tanke på at dette er en båt som er bygd med tanke på minst mulig utslipp av CO2 og nitrøse gasser, sier lederen i Naturvernforbundet Askøy, Hege Nilsen Torghatten.

Forbruket av drivstoff er redusert fra 3000 liter per driftsdøgn med Beinveien, til 900 liter for Snarveien, dette tilsvarer en reduksjon på 70 %. Dette medfører svært lave utslipp Co2 og nitrøse gasser, og ”Snarveien” er av den grunn, så vidt kjent, den eneste hurtigbåt i sin størrelse som er fritatt for Nox-avgift.

M/S ”Snarveien” avlaster innfartsårene i Bergen by med inntil 4 busser i timen med dagens belegg, og har kapasitet til det dobbelte.

Miljøvernprisen 2007 ble utdelt på ”Dronningen” 28.11.2007 i øsende regn og kuling. Dette var med å understreke begrunnelsen fra Naturvernforbundet Askøy om prisvinners positive effekt på klima, og behovet for strakstiltak.

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Ingar Flatlandsmo, holdt en appell der han understreket M/S ”Snarveiens” viktige funksjon som Askøys grønne linje til Bergen, og at dette måtte sees i sammenheng med forlengelse av Bybanen i Bergen.

Det var en svært takknemmelig og glad Tønnesen som mottok prisen på vegne av BNR og ”Snarveien”. I sin takketale kom han innpå at ”Snarveien” har møtt mange hindringer i det siste. Det gjelder alt fra riving av venteskur, busser som ikke kjører ned på kaien lengre, og lite bevilgninger fra fylkeskommunen til utvidet drift.

Alt er faktorer som fører til redusert passasjertall. På bakgrunn av dette var det med ekstra stor glede han mottok prisen, og motivasjonen for å kjempe for videre drift av ”Snarveien” blir styrket når båtens positive miljøeffekter får oppmerksomhet.

Askøy kommune har utarbeidet klimaplan der et av målene er å øke kollektivtrafikken. Naturvernforbundet Askøy håper dagens prisutdeling kan være en pådriver til politikere i Askøy til å se ”Snarveiens” unike posisjon som et miljøvennlig transportmiddel, og gi den det livsgrunnlaget den fortjener, sier Hege Nilsen Torghatten.

Nyheter

Naturlig onsdag: Gode grønne Bergen - visjon for 2030.

Gode grønne Bergen - visjon for 2030

24.09.2015 | Sist oppdatert: 16.10.2015

Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen. Aldri har det vært satset mer på å øke biltrafikken. Bergens politiske topprepresentanter møttes til debatt om Gode grønne Bergen da klima og transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland inviterte til Naturlig onsdag 2. september 2015.

JulpåbryggenKjellJøranHansen

Et innholdsrikt 2014

22.12.2014 | Sist oppdatert: 21.05.2015

2014 har vært et innholdsrikt år. Frivillige og ansatte i Naturvernforbundet Hordaland har gjort en stor innsats for å sette klima og naturmangfold på dagsorden i året som har gått. Kontoret er julestengt, men vi er klar for ny innsats fra 5. januar.

100_aar_bergen-29

Takk til alle som gjorde 100 årsfeiringen uforglemmelig

26.11.2014 | Sist oppdatert: 02.12.2014

Naturvernforbundets 100 årsjubileum har blitt feiret over hele landet med alt fra byvandringer, bussturer, grillede elger, foredrag, kake til kongelig besøk i Bergen. Naturvernforbundet Hordaland vil takke alle som gjorde 100 årsfeiringen i Bergen til en uforglemmelig opplevelse.

Viser fra 13 til 16 av totalt 109 artikler