Du er her:

  • Hordaland
  • Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Naturvernforbundet Askøy tildeler årets miljøvernpris til M/S "Snarveien"
Naturvernforbundet Askøy deler hvert år ut miljøvernpris til en person, organisasjon eller bedrift som har utmerket seg positiv innen miljøvern.

Årets miljøvernpris ble tildelt hurtigbåten M/S ”Snarveien” ved Trygve Tønnesen i BNR. Prisen tildeles fordi båten er et lokalt miljøtiltak, regionalt og også globalt med tanke på CO2-utslipp og global oppvarming.

- Det er en glede å dele ut prisen til M/S ”Snarveien” med tanke på at dette er en båt som er bygd med tanke på minst mulig utslipp av CO2 og nitrøse gasser, sier lederen i Naturvernforbundet Askøy, Hege Nilsen Torghatten.

Forbruket av drivstoff er redusert fra 3000 liter per driftsdøgn med Beinveien, til 900 liter for Snarveien, dette tilsvarer en reduksjon på 70 %. Dette medfører svært lave utslipp Co2 og nitrøse gasser, og ”Snarveien” er av den grunn, så vidt kjent, den eneste hurtigbåt i sin størrelse som er fritatt for Nox-avgift.

M/S ”Snarveien” avlaster innfartsårene i Bergen by med inntil 4 busser i timen med dagens belegg, og har kapasitet til det dobbelte.

Miljøvernprisen 2007 ble utdelt på ”Dronningen” 28.11.2007 i øsende regn og kuling. Dette var med å understreke begrunnelsen fra Naturvernforbundet Askøy om prisvinners positive effekt på klima, og behovet for strakstiltak.

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Ingar Flatlandsmo, holdt en appell der han understreket M/S ”Snarveiens” viktige funksjon som Askøys grønne linje til Bergen, og at dette måtte sees i sammenheng med forlengelse av Bybanen i Bergen.

Det var en svært takknemmelig og glad Tønnesen som mottok prisen på vegne av BNR og ”Snarveien”. I sin takketale kom han innpå at ”Snarveien” har møtt mange hindringer i det siste. Det gjelder alt fra riving av venteskur, busser som ikke kjører ned på kaien lengre, og lite bevilgninger fra fylkeskommunen til utvidet drift.

Alt er faktorer som fører til redusert passasjertall. På bakgrunn av dette var det med ekstra stor glede han mottok prisen, og motivasjonen for å kjempe for videre drift av ”Snarveien” blir styrket når båtens positive miljøeffekter får oppmerksomhet.

Askøy kommune har utarbeidet klimaplan der et av målene er å øke kollektivtrafikken. Naturvernforbundet Askøy håper dagens prisutdeling kan være en pådriver til politikere i Askøy til å se ”Snarveiens” unike posisjon som et miljøvennlig transportmiddel, og gi den det livsgrunnlaget den fortjener, sier Hege Nilsen Torghatten.

Nyheter

Forsmark atomkraftverk

Diskusjonskveld om atomkraft

04.03.2014 | Sist oppdatert: 04.03.2014

Naturleg onsdag om Thorium er diverre utsatt, istaden kan du gå på eit spanande føredrag om "Grøn kvardag for alle?" i Boksalongen på Litteraturhuset i morgon. Allereie neste onsdag kl 19:00 på "Det grøne loftet" har du høve til å diskutere atomkraft med andre studentar.

Recyclingbins
Naturlig onsdag neste uke

Grønn hverdag er død - lenge leve grønn hverdag

26.02.2014 | Sist oppdatert: 27.02.2014

Grønn hverdag sitt formål er å inspirere folk til å ta miljøhensyn i hverdagen. Grønn hverdag gikk konkurs, men nå har Naturvernforbundet tatt over Grønn hverdag sammen med Framtiden i våre hender. Har hverdagsaktivismen livets rett? Bli med på Naturlig onsdag 5. mars kl 19:00 på Boksalongen i Litteraturhuset Bergen.

Seiersherren Tom Sverre Tomren og de fleste andre stortingsdeltakerne på miljøpolitisk speeddating.

Miljøpolitisk speeddating ble en valgdebatt utenom det vanlige

Det var spørsmål og diskusjoner utenom det vanlige da stortingskandidater fra ni partier møtte miljøengasjerte velgere onsdag 4. September på HUB Bergen. Miljøpartiet de Grønnes Tom Sverre Tomren gikk av med seieren i en uhøytidelig Melodi Grand Prix-poengutdeling, mens Venstres Terje Breivik overrasket mest positivt. Med Linda Eide til å lose deltakerne gjennom programmet i et sjarmerende lokale på Bryggen, ble det virkelig en valgdebatt utenom det vanlige.

Viser fra 29 til 32 av totalt 109 artikler