Du er her:

  • Hordaland
  • Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Miljøvernpris til M/S "Snarveien"

Naturvernforbundet Askøy tildeler årets miljøvernpris til M/S "Snarveien"
Naturvernforbundet Askøy deler hvert år ut miljøvernpris til en person, organisasjon eller bedrift som har utmerket seg positiv innen miljøvern.

Årets miljøvernpris ble tildelt hurtigbåten M/S ”Snarveien” ved Trygve Tønnesen i BNR. Prisen tildeles fordi båten er et lokalt miljøtiltak, regionalt og også globalt med tanke på CO2-utslipp og global oppvarming.

- Det er en glede å dele ut prisen til M/S ”Snarveien” med tanke på at dette er en båt som er bygd med tanke på minst mulig utslipp av CO2 og nitrøse gasser, sier lederen i Naturvernforbundet Askøy, Hege Nilsen Torghatten.

Forbruket av drivstoff er redusert fra 3000 liter per driftsdøgn med Beinveien, til 900 liter for Snarveien, dette tilsvarer en reduksjon på 70 %. Dette medfører svært lave utslipp Co2 og nitrøse gasser, og ”Snarveien” er av den grunn, så vidt kjent, den eneste hurtigbåt i sin størrelse som er fritatt for Nox-avgift.

M/S ”Snarveien” avlaster innfartsårene i Bergen by med inntil 4 busser i timen med dagens belegg, og har kapasitet til det dobbelte.

Miljøvernprisen 2007 ble utdelt på ”Dronningen” 28.11.2007 i øsende regn og kuling. Dette var med å understreke begrunnelsen fra Naturvernforbundet Askøy om prisvinners positive effekt på klima, og behovet for strakstiltak.

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Ingar Flatlandsmo, holdt en appell der han understreket M/S ”Snarveiens” viktige funksjon som Askøys grønne linje til Bergen, og at dette måtte sees i sammenheng med forlengelse av Bybanen i Bergen.

Det var en svært takknemmelig og glad Tønnesen som mottok prisen på vegne av BNR og ”Snarveien”. I sin takketale kom han innpå at ”Snarveien” har møtt mange hindringer i det siste. Det gjelder alt fra riving av venteskur, busser som ikke kjører ned på kaien lengre, og lite bevilgninger fra fylkeskommunen til utvidet drift.

Alt er faktorer som fører til redusert passasjertall. På bakgrunn av dette var det med ekstra stor glede han mottok prisen, og motivasjonen for å kjempe for videre drift av ”Snarveien” blir styrket når båtens positive miljøeffekter får oppmerksomhet.

Askøy kommune har utarbeidet klimaplan der et av målene er å øke kollektivtrafikken. Naturvernforbundet Askøy håper dagens prisutdeling kan være en pådriver til politikere i Askøy til å se ”Snarveiens” unike posisjon som et miljøvennlig transportmiddel, og gi den det livsgrunnlaget den fortjener, sier Hege Nilsen Torghatten.

Nyheter

Hvem vinner Miljøvalget?

29.08.2011 | Sist oppdatert: 29.08.2011

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Hordaland har gjennomført sin valgårlige miljøundersøkelse av de politiske partienes standpunkter. Viljen til gode miljøvalg overrasker og forplikter partiene i neste kommune og fylkestingsperiode.

Bybanen_og_Telegrafen
Bergens Tidende og Naturvernforbudet presenterer:

Bør bilister betale Bybanen?

Naturvernforbundet i Bergen arrangerer valgdebatt mandag 5. september kl 18.00 på Scandic Hotell. Vi ønsker å skape en annerledes og mer konstruktiv samferdselsdebatt.

Viser fra 37 til 40 av totalt 109 artikler