Du er her:

  • Hordaland
  • Naturvernforbundet gir miljøpris til ”Bærekraftige liv på Landås”

Foto: Nils Tore Skogland

Naturvernforbundet gir miljøpris til ”Bærekraftige liv på Landås”

Naturvernforbundet Hordaland sin miljøpris gis til en institusjon, gruppe, bedrift eller enkeltperson som har gjort en særlig innsats for miljøet.

Den 4. juni ble Naturvernforbundet Hordaland sin miljøpris høytidelig delt ut til ”Bærekraftige liv på Landås”, representert av to av initiativtagerne, Agnes Vevle Tvinnereim og Lars Ove Kvalbein. I tillegg til et diplom bestod prisen, etter eget ønske, av trær som kan bære noe spiselig.

 

Naturvernforbundet Hordaland sin begrunnelse for å gi prisen til ”Bærekraftige liv på Landås” er at de har vist vei med et tredje alternativ. Enkeltmennesket kan føle en maktesløshet i forhold til klimautviklingen og mangelen på gode løsninger. Når politikerne mangler vilje til å ta de store politiske grepene, blir lett å tvile på alvoret i den trusselen som dagens forbrukersamfunn utgjør mot vårt felles livsmiljø. Politikerne på sin side tør ikke sette i verk upopulære tiltak som faktisk virker, i frykt for å bli kastet ut ved neste valg. Initiativet på Landås er en nyskaping i handlingsrommet mellom politiske tiltak og privat livsstil,en ”tredje vei” i klimakampen. Ønsket er å fokusere på hva folk kan gjøre som nabolag og venner, og aksjonen spiller på lysten til å være sammen om å gjøre en aktivitet eller en jobb.
 

”Bærekraftige liv på Landås” ble startet i 2008 av tre engasjerte naboer, Lars Ove Kvalbein, Liv Karin Lund Thomassen og Agnes Vevle Tvinnereim. Ut fra en erkjennelse av at våre moderne samfunn står fremfor en rekke store utfordringer, som krever helt nye løsninger, bestemte de seg for å utforske handlingsrommet i lokalsamfunnet. De spurte seg om vi, ved hjelp av alle de nettverkene som vi er en del av i vårt lokalsamfunn, kan skape en plattform for felles, inspirerende handlinger i møte med klimakrisen? De har skapt sosiale møteplasser med miljøfokus, og viser at handlinger gir holdningsendringer. Aksjonen har bl.a. samlet folk til klimaforedrag med middag, klimaseminar, kurs i økokjøring og i kjøkkenhagedyrking, matkurs for kortreist og økologisk dyrket mat, Landåskonferanse, felles vedhogst i nabolaget, Landåsfest og byttedag.De ønsker å utvikle en plattform som både kan brukes til felles tiltak som monner, der de setter mot i hverandre, utfordrer hverandre og ikke minst danner synlige nettverk som er med på å gi ryggdekning til politikere som ønsker å gå til valg med klare holdninger til beste for miljø og klima.
 

Som de sier selv: ”Bærekraftige liv på Landås ønsker å løfte hverandre ut av handlingslammelsen og inspirere hverandre til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i klimautfordringen og gode fellesskapsløsninger”. Naturvernforbundet Hordaland vil ved å gi sin miljøpris til ”Bærekraftig liv på Landås” gi sin ros til et friskt initiativ som arbeider med miljøspørsmål på en populær og folkelig måte med bred appell.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.08.2012

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler