Du er her:

Oddvar Skre valgt som æresmedlem

Oddvar Skre ble på årsmøte enstemmig vedtatt som æresmedlem i Naturvernforbundet Hordaland for utrettelig innsats i naturvernsarbeid gjennom mange år.

På sitt årsmøte 23.mars 2014, gjorde Naturvernforbundet Hordaland følgende vedtak: På forslag fra enstemmig styre vedtas å gjøre Oddvar Skre til æresmedlem for utrettelig innsats i naturvernsarbeid gjennom mange år.  

 

Begrunnelsen for vedtaket er denne:

Vi vet ikke hvor lenge Oddvar Skre har vært medlem i Naturvernforbundet. Det arkivet kan spore er at han i hvert fall har betalt medlemskap fra 1985. I disse årene har han kombinert andre aktiviteter som EU-motstand, målsak, kirkesang, folkedans og ungdomslagsarbeid med utrettelig arbeid for naturvern, spesielt vassdrags og landskapsvern.

Ingen vet hvor mange høringsuttalelser Oddvar har arbeidet med, men de har kommet jevnt. Han har også arrangert samlinger i spesielle vernesaker og ledet naturmangfoldsarbeidet i mange år.  Tidligere aktive uttaler  ;

”Oddvar Skre er en av heltene i Naturvernforbundet. Han har vært med lenge og fulgt det gode prisnippet om å alltid ha en sak han jobber med. Han har alltid levert og har vært allsidig i hva han har skrevet om.

Jeg mener å huske at han skrev uttalen om Folgefonna nasjonalpark sammen med Erik Brendehaug, Amund Måge og Thorstein Lunde. Dette er jo en av de store seirene. ”

 

”Det faller meg lett å komme med innspill om å hedre Oddvar. Han er usedvanlig kunnskapsrik, gjør et grundig arbeid og har en god dømmekraft. Han bruker også mye av sin tid på kompliserte saker, og han er alltid konstruktiv. Jeg har stor respekt for ham.”

 

Å være ute med Oddvar er å ha oppslagsboken med på tur. Han kan artene.I organisasjonsarbeidet har han tatt tunge tak, og ikke latt seg stoppe av motgang.Naturmangfoldsgruppen som nå er livskraftig med nye medlemmer, har kunnet dra nytte av at Oddvar har stått i arbeidet så lenge og kunnet veilede.

Av årsmeldingen 2014 gjennomgått fremgår det at Oddvar Skre i tillegg til styreverv, og leder-ansvar i naturmangfoldgruppen også representerer NVH i Arbeidsutvalget i Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland (FNF) og Vassdragsvernrådet.

 

For dette hedrer Naturvernforbundet ham med æresmedlemskap og takker hjertelig for innsatsen så langt!

 

Bildet er fra Rullestadseminaret i 2009. Skogen representert ved en vakker rogn er i sentrum. Oddvar er utdannet biolog og har hatt sitt yrkesliv som skogforsker. Bildet er tatt ved Dalelva i Rullestad, som Oddvar så iherdig arbeider for å verne.

På festen etter årsmøtet fikk Oddvar overrakt bildet innrammet bildet med plakett om æresmedlemskapet i Naturvernforbundet Hordaland. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.03.2014

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler