Du er her:

Oppsummering av årsmøtet 2008


(Foto: Alexander Hovland)
Lørdag 28.mars var det dukket for Naturvernforbundet Hordaland sitt årsmøte for 2008. Her er en oppsummering av årsmøtet.

Det var litt 20 over personer som møtte opp for å delta på årsmøtet til Naturvernforbundet Hordaland(NVH) i lokalene på Bryggen. Etter en kort velkommen i fra Ingar Flatlandsmo, leder i NVH, ble Hilde Kalleklev valgt til ordstyrer og Alexander Hovland til referent under årsmøtet.

God aktivitet i 2007

Ingar Flatlandsmo presenterte NVHs årsmelding for 2007 hvor kampen mot ukritisk utbyggiging av småkraftverk og kommune og fylkestingsvalget har stått sterkt i fokus. Det er også kommet i gang et oljefyringsprosjekt hvor prosjektleder Silje Østerbø supplerte med litt informasjon om sitt arbeid. I fylket er det generelt god aktivitet og NVH har hatt en økning på totalt 36 medlemmer etter at antall utmeldte er trukket i fra. Årsmøtet savnet en setning om det fruktbare sammarbeidet smed Bergen Turlag. Ingar Flatlandsmo fikk derfor fullmakt til å legge inn en setning om dette i etterkant. Forutenom dette var årsmøtet fornøyd med aktiviteten og årsmeldingen for 2007 ble enstemmig vedtatt. Regnskap og budsjett fikk også lov å passere årsmøtets granskende blikk med et lite forbehold om justering av OTP i budsjettet.

Nytt styre for 2008

Valgkomiteen besto av Erik Natvig, Bjarte Storesund og Aaslaug Aalen. Erik la frem valgkomiteens innstilling som ble valgt ved akklamasjon. I tillegg kommer en representant i fra Natur og Ungdom som de selv velger.

Styreleder: Ingar Flatlandsmo (gjenvalgt)
Styremedlem: Oddvar Skre (ikke på valg)
  Signe Sandberg (ikke på valg)
  Eva Kittelseln (ikke på valg)
  Marte Mjøs Persen (gjenvalgt)
  Heidimarie Evensen (ny)
Vara: Nils Johnsen (ny)
  Tor Øyvind Westbye (ny)
  Anje Müller Gjesdal (ny)
 

Sigbjørn Grønås (gjenvalg)*

*Sigbjørn var styremedlem i 2007

Vedtektsendringer

Det var i forkant av årsmøtet kommet inn ikke mindre enn 12 forslag til vedtektsendringer. Av forslagene i fra styret var det kanskje forslag 3 som skapte mest debatt. Det gikk ut på å fjerne kravet til 6 måneder medlemskap for å være stemmeberettig ved årsmøtet. Her delte årsmøtet seg i to og forslaget falt med 10 mot 10 stemmer. Mye debatt skapte også Erik Natvig og Ingar Flatlandsmo egne forslag om å fjerne varaordningen i forslag 9,10,11,12 til fordel for et støre antall styremedlemmer. Begrunnelsen var å gjøre det enklere for styret å bli vedtaktsdyktige noe som hadde vist seg å være et problem i 2007. Årsmøtet var likevel ikke enig i at dette var den beste måten å ordne det på og valgte å beholde varaordningen.

Arbeidsplan for 2008

I 2008 skal oljefyringsprosjektet følges opp samtidig som fokuset på småkraftverk innen for klassisk naturvern skal fortsette. Derimot, skal det i år også arbeides mer for sammenhengende sykkelveinett og medlemsbladet NaturVest skal i løpet av året få et kvalitetsløft.

Uttalelser, foredrag og takketaler

Det ble sendt tre uttalelser i fra årsmøtet. Temaene var køprising, småkraft og fiskeoppdrett i hardangerfjorden. Som en liten atspredelse i fra vedtak og årsmøtesaker holdt Dag Arne Høystad i fra Norges Naturvernforbund et spennende foredrag om energieffektivisering og kampanjen Norges største kraftverk. Årsmøtet fikk besøk av Sølve Sondbø i Bergen Turlag som takket for sammarbeidet i 2007. Han fikk også med seg en takketale i fra Ingar Flatlandsmo på vegne av NVH. Etter selve årsmøtet ble det servert urte- og geitostpanert brosme og konfektkake med krem og bær på Spistestedet på Høyden. Miljøprisen 2007 ble delt ut til Damene på Fedje og det var også duket for underholdning med Fliflet og Hamre.

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler