Du er her:

  • Hordaland
  • Støtt jubileumsboka og Naturvernforbundet Hordaland
Hårteigen og Hardangervidda er varig verna! (Foto: Helge Sunde)

Hårteigen og Hardangervidda er varig verna! (Foto: Helge Sunde).

Støtt jubileumsboka og Naturvernforbundet Hordaland

Du kan være med å støtte utgivelsen av jubileumsbok om Naturvernforbundet Hordalands stolte historie og komme med på gratulasjonslisten i boka.

Kjære medlem av Naturvernforbundet!

Naturvernforbundet er 100 år i år, det er også fylkeslaget Naturvernforbundet Hordaland. Forbundet som er partipolitisk nøytralt ble stiftet for å utbre kunnskap og å ta bedre vare på naturen.

En stolt historie
Etter 100 år har vi fortsatt store oppgaver når det gjelder å ta vare på natur, miljø og klima. Det er samtidig flott og inspirerende å se tilbake på arbeidet som er gjort over mange år. Derfor har Honoria Hamre skrevet manus og samlet bilder om de siste 50 årene. De første 50 er skrevet om tidligere. I denne perioden har Naturvernforbundet Hordaland vært del av "den grønne bølgen". Vassdrag er blitt varig vernet, nasjonalparker og landskapsvernområder er opprettet. Mange typer forurensing er redusert, sur nedbør er et mye mindre problem enn før. Oljefyr er blitt erstattet med mer klimavennlig og energieffektiv oppvarming. Dette har skjedd i samarbeid med politikere, kommuner, fylkeskommune og stat. Vi var med da faren for radioaktiv forurensing av Nordsjøen fra atomkraftanleggene i Dounreay og Sellafield ble stoppet. Dette og mer til har vi skrevet om i jubileumsboken. Den blir på ca. 200 sider med mange fine bilder.

Gi en gave og kom med på gratulasjonslisten
For å få gitt ut en fin bok, trenges økonomisk støtte. I boken blir det derfor laget en gratulasjonsliste, Tabula Gratulatoria på de siste sidene, der de som støtter oss blir takket. Hvis du betaler kr. 500,00 eller mer, kommer du med på gratulasjonslisten og får et eksemplar av boken tilsendt. Håper at du vil være med.

Innbetalingen merkes Tabula Gratulatoria og givers navn og adresse, og betalingen sendes innen 20. august, helst før. Kontonummeret er 9013 05 39377. Du kan også bruke den automatiske betalingsløsningen på deltager.no/jubileumsboka2014.

Boken skal være ferdig og presenteres på feiringen av Naturvernforbundet hundreårsdag 18. oktober 2014 i Bergen.

Organisasjoner og bedrifter
Kjenner du noen organisasjoner eller virksomheter som vil gratulere Naturvernforbundet Hordaland? De som betaler inn til 5000 kr får navnet sitt trykket med stor skrift oppe på siden. De som betaler mindre enn 5000 kr kommer med på gratulasjonslisten litt lengre nede. Innbetalingen merkes på samme måte som fra enkeltpersoner.

Ved spørsmål ta kontakt på e-post hordaland@naturvernforbundet.no.

Vi ønsker deg med dette en riktig god og naturvennlig sommer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2014

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler