Du er her:

Ta styring i strandsonen!

Naturvernforbundet Hordaland overleverte en utfordring til miljøvernminister Knut Arild Hareide på Landsmøtet som ble avholdt i Porsgrunn i helga. Utfordringen peker på at Hordaland er et verstingfylke når det gjelder å gi dispensasjoner i strandsonen, og ba ministeren om å instruere byråd Lisbeth Iversen til å vedta kystsoneplanen for Bergen snarest mulig.

Hordaland er et verstingfylke når det gjelder å gi dispensasjoner i strandsonen. Hordaland er i en særstilling som det fylket som de siste årene har gitt flest dispensasjoner. Antall saker øker fra år til år og tiltakene blir større og større. I perioden fra 2001-2003 ble det gitt over 750 dispensasjoner for bygging i strandsonen bare i Hordaland. Dette tilsvarer omlag 20 % av alle dispensasjoner på landsbasis.

Strandsonen har et rikt biologisk mangfold, inneholder kulturminner og er viktig for friluftslivet. Nær byer og voksende tettsteder er strandsonen under press. Dette gjelder ikke bare i Hordaland, men og i Oslofjordområdet, på Sørlandskysten, ved Trondheimsfjorden og i deler av Rogaland. Selv om det siden 1965 har vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, går utviklingen feil vei når det gjelder antall dispensasjoner. I Oslofjordregionent har det siden 1993 vært egne bestemmelser for planlegging i kyst- og sjøregionen.

I Stortingsmeldingen om Rikets Miljøtilstand sier Miljøverndepartementet at det vil følge byggeaktiviteten i 100-metersbeltet nøye framover og ta initiativ til spesiell oppfølging av fylker der utviklingen ikke er tilfredsstillende.

I Bergen er det nå to år siden kystsoneplanen var ute på høring. Planen har ennå ikke blitt behandlet i bystyret, og inngrepene i strandsonen fortsetter. Dagens byråd fremstiller seg selv som et JA-byråd med rask og effektiv saksbehandling. I en slik situasjon er det spesielt viktig å ha det styringsredskapet en slik plan er. Når man bare behandler enkeltsaker, mister man helheten, og viktige arealer kan gå tapt. Dersom dagens utvikling får fortsette, vil 90 prosent av strandarealene i Bergen være nedbygget om 30 år. Nå haster det med å få planen på plass.

Med utgangspunkt i dette har vi følgende utfordringer til miljøvernministeren:

  1. Vil miljøvernministeren instruere byrådet i Bergen slik at kystsoneplanen snarest blir vedtatt?
  2. Vil miljøvernministeren innføre de samme restriksjonene på nedbygging av strandsonen i Hordaland som i Oslofjordregionen?

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler