Årsmøte i Naturvernforbundet på Stord

Velkommen til årsmøte 2023

I tråd med Naturvernforbundet sine vedtekter vert det med dette kalla inn til årsmøte:
Tid: Onsdag 15. mars 2023, klokken 18:30
Sted: Stord Kulturhus, møterom Tresmyro

Årsmøtet er det viktigaste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er ope for alle medlemmar, og alle medlemmar kan stemme. Om du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte Hallgeir Matre på tlf: 474 07 553, eller på e-post: hallgeir.matre@gmail.com.

På årsmøtet kjem Strandryddegjengen og fortel oss om arbeidet sitt, og om planar for året 2023. Me gler oss til å høyre meir om denne viktige jobben!

Fristar
Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøte er 2. mars 2023. Forslag kan sendast på e-post til Hallgeir Matre, Hallgeir.matre@gmail.com.

Me gler oss til å sjå deg på årsmøtet!

Vennleg helsing
Styret i Naturvernforbundet på Stord
v/leder, Hallgeir Matre
Tlf: 474 07 553

Saksliste

Sak 1 Val av møteleiar, referent og protokollunderskrivarar

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Sak 3 Styret sin årsmelding 2022

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan for 2023

Sak 5 Rekneskap og budsjett

Sak 6 Val

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Sakspapir