Bli med til Voss 14.-16. april!

Du er hermed invitert til ei helg full av hyggelege naturvernarar, innlegg og samtalar om verna vassdrag, framtidsjordbruk og nedbygging av naturen, omvisning på Finne gard – og god mat. Meld deg på her innan 16. mars!

Saman med Voss Naturvernlag har me gleda av å invitera nye og gamle medlemmar av Naturvernforbundet, frivillige, tillitsvalde og tilsette til naturvernhelg på Voss Vandrarheim 14.-16. april.

Påmeldingsfrist innan 16. mars: Meld deg på ved å trykka her! Også om du berre skal vera med på dagtid.

Program:

Fredag 14. april:

Kl. 17.00 Ankomst, innsjekk og mingling på Vandrarheimen

Kl. 18.00 Velkommen! Middag

Kl. 19.30-21.30 Kveldsøkt om den varig verna Raundalselva og omkampar v/ Ole Kristian Skorve og Marlene Devillez

Foto av Varig vern av Raundalselva: https://raundalselva.com/

Laurdag 15. april:

Kl. 8.30 Frukost

Kl. 9.30 Morgonøkt med innleiingar av:

  • Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet nasjonalt: Politisk innleiing
  • Harald Simonsen, leiar i Naturmangfaldsgruppa i Naturvernforbundet Hordaland: Nedbygging av natur og Eidfjord Resort
  • Arnfinn Gjerdåker, bonde og naturvernar frå Voss: Nedbygging av natur, jordvern, karbonfangst i Vossalandbruket

Kl. 11.00 Debatt

Etter debatten oppsummerer Siri Vatsø Haugum, biolog og varamedlem i styret i Naturvernforbundet Hordaland, og samlar trådane.

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.30 Finne gard – omvising inkludert Finnesloftet og prat om landbruk for framtida med økobonde Knut Finne

Foto lånt frå: Finnegarden på Voss si Facebook-side

Kl. 16.30 Frie aktivitetar

Kl. 18.30 Middag, kveldssete

Søndag 16. april:

Kl. 8.30 Frukost

Kl. 9.30 Morgonøkt: Debatt og oppsummeringar. Presentasjonar av lokallaga i Hordaland – kva jobbar dei med og korleis? Inspirasjon til vidare arbeid.

Kl. 13.00 Lunsj og heimreis.

Me måtte dessverre avlysa vandringa til Bordalsgjelet ettersom stien er vinterstengt.

Praktisk info:

  • Pris: Eigenandelen er på 400 kr for overnattande og 200 kr for dei som berre skal vera med på dagtid (inkl. lunsj og middag).
  • Reise: Alle ordnar seg skyss sjølve. Frå Bergen er det lettaste å ta toget. Det er gangavstand frå Voss stasjon til Voss Vandrarheim. Sjå rutetider på www.vy.no. Kjem du frå Hardanger, går det rutebussar, sjå www.skyss.no.

Ta med:

  • Sko og klede som passar til vêret
  • Toalettsaker
  • Skrivesaker/PC viss du vil ta notat frå innleiingane

Me håpar du vil vera med!

Spørsmål? Ta kontakt med fylkessekretær Synnøve Kvamme på sk@naturvernforbundet.no.