16.mar 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland og Bergen

Hva: Årsmøte
Når: 16.mar, kl. 13:00
Hvor: Kafé Krohnhagen, Kong Oscars gate 54

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtene til Naturvernforbundet Hordaland og lokallaget i Bergen.

Årsmøte påmelding 2024

Navn(Required)
Hva skal du delta på?(Required)
Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet? Frist: 2. mars.
Hvem mener du bør sendes videre til landsmøtet til Norges Naturvernforbund? Personen må være medlem. Fyll inn fullt navn. Frist: 2. mars.
Sveinung Sundfør Sivertsen

Alle medlemmer er velkomne!

Vi kaller med dette inn til årsmøter i Naturvernforbundet Hordaland (NVH) og i Bergen lokallag. Årsmøtet er NVHs høyeste organ. Alle nye medlemmer er velkomne på møtet, men du må ha vært betalende medlem i minst 6 måneder for å ha stemmerett.

Program for årsmøtet 16. mars

Kafé Krohnhagen, Kong Oscars gate 54

13.00 Årsmøte for Naturvernforbundet i Bergen

13.30 Årsmøte for Naturvernforbundet Hordaland

15.30 Pause m/kaffe og lett servering

16.00 Informasjonsrunde + foredrag med Vigdis Vandvik: «Kan FNs Naturavtale bidra til å redusere naturtap?»

18.00 Middagsservering i Tverrgaten 4-6.

Dagsorden for årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland:

 • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 2. Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under referat
 • 3. Årsmelding for 2023
 • 4. Årsrekneskap for 2023
 • 5. Budsjett for 2024
 • 6. Arbeidsprogram for 2024
 • 7. Innkomne saker frå medlemmer eller lokallag
 • 8. Utnemning av æresmedlem
 • 9. Val
 • – av styre
 • – av valnemnd
 • – av representantar til Landsmøtet og Landsstyret
 • – av revisor

Sakspapirer vil bli tilgjengeleg på denne sida 4. mars.

Dagsorden for årsmøtet i NV Bergen er ganske lik, men i og med at lokallaget er nokså passivt (all aktivitet og økonomi går gjennom NVH), reknar vi med at dette går ganske mykje fortare:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av ordstyrer, referent og protokoll-underskrivere
3) Årsmelding 2023
4) Regnskap 2023
5) Budsjett for 2024
6) Arbeidsprogram for 2024
7) Valg: to styremedlemmer, leder og landsmøterepresentant

NV Bergen har same frist for innsending av forslag som NVH, og blir også innsendt i påmeldingsskjemaet nedanfor (skriv evt. at det gjeld NV Bergen)

Påmelding

Dersom du har forslag til saker som du ønsker at årsmøtet skal behandle (under punkt 7 ovanfor), kan du skrive disse inn i påmeldingsskjemaet. Her kan du også foreslå kandidater til styret, og til hvem som skal representere NVH på landsmøtet i Norges Naturvernforbund. Fristen er satt til 2. mars, for at styret skal rekke å ta stilling til innsendte saker og kandidater.

Dagsorden og sakspapirer blir sendt ut innen ordinær frist 3 uker før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil vi benytte anledningen til å vise frem våre nye lokaler i Friluftslivets hus i Tverrgaten 4-6. Der vi serverer en enkel, men velsmakende og kortreist middag.

Hvis du verken har forslag til saker eller kandidater eller skal ha middag, kan du melde deg på helt fram til møtedatoen.

Vi vil forsøke å gjøre årsmøtet tilgjengelig digitalt, og da vil vi legge ut lenke til sendingen her på denne siden. MEN vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å stemme via den digitale sendingen; man må møte opp fysisk for å kunne avgi stemme!

Årsmøte påmelding 2024

Navn(Required)
Hva skal du delta på?(Required)
Har du forslag til saker som skal behandles på årsmøtet? Frist: 2. mars.
Hvem mener du bør sendes videre til landsmøtet til Norges Naturvernforbund? Personen må være medlem. Fyll inn fullt navn. Frist: 2. mars.

Hva skjer på årsmøtet?

Vi har hatt en fantastisk medlemsvekst siden forrige årsmøte, så det kan være på sin plass å si litt mer om hva som skjer på et årsmøte i NVH.

Enkelt sagt har årsmøtet to hovedoppgaver: å godkjenne virksomheten fra siste driftsår, og bestemme hva organisasjonen skal drive med i det kommende året – og hvem som skal få ansvaret.

For at årsmøtet skal kunne avvikles effektivt innenfor planlagt tidsramme, har møtet en bestemt struktur. Bl.a. tar vi først rapporteringen av fjoråret, før vi ser framover. Det er også noen regler for å ta ordet, som ordstyreren vil gjennomgå i forkant av møtet.

Når det gjelder fjoråret er årsmøtet i hovedsak et kontrollorgan som påser at ting har skjedd i henhold til lover og regler, og ellers i tråd med årsmøtets vedtak. Men når det gjelder det kommende året, ønsker vi medlemmenes innspill. Vanligvis skjer det i form av endringsforslag til styrets forslag til arbeidsplan, men alle andre saker styret legger fram kan naturligvis også endres. Ønsker årsmøtet å vedta noe som ikke står på dagsorden, kan resolusjonsforslag være en måte å få årsmøtet med på et vedtak.

Spørsmål om arrangementet kan ellers rettes til NVHs administrasjon på tlf. 55 30 06 60/ epost hordaland@naturvernforbundet.no.