23.nov 2023

Frokostmøte: Hvordan norsk forbruk utrydder arter

Hva: Frokostmøte
Når: 23.nov, kl. 08:30 – 10:00
Hvor: Amalies hage, Bergen Offentlige Bibliotek

For første gang har forskere sett på sammenhengen mellom norske husholdningers forbruk og utryddingen av arter på verdensbasis. En rapport utarbeidet av Naturvernforbundet og Sintef har samlet kunnskap om effekten norsk privat forbruk har på artstap, globalt sett.

Tendensen er tydelig; Artstapet har økt i takt med forbruket, og beslaglegger mer råvarer, vann og areal til sitt forbruk enn land vi gjerne sammenligner oss med.

Artstapet som norsk forbruk bidro til, var 2,7 gang så stort i 2015 som i 1995, mens det for mange andre land kun var svak økning. Norsk levesett i 2015 utryddet altså potensielt nesten tre ganger så mange arter som levesettet tjue år tidligere. Og siden har forbruket, og dermed antagelig artstapet økt videre. Ifølge SSBs tall var økningen i forbruk på hele 218 % fra 2015 til 2021.

Vi vil arranger et frokostmøte der vi presenterer funnene i denne rapporten og diskutere hva som kan være løsningene. Hva kan hvert enkelt individ gjøre, hva er opp til myndighetene og hva er produsentene sitt ansvar.

To av forfatteren av rapporten Anne Guri Solem prosjektleder i Naturvernforbundet og Pernille Bonnevie Hansen nestleder i Naturvernforbundet stiller.

I tillegg kommer Ida Vikøren Andersen. Ida har doktorgrad i medieretorikk fra Universitetet i Bergen og forsker på offentlig debatt om klima og miljøspørsmål. Hun er også interessert i å undersøke hvordan folk mottar og responderer på ulike former for kommunikasjon og argumentasjon om klima, miljø og bærekraft.

Velkommen til viktig og interessant paneldebatt!

Gratis frokost så langt det rekker!

Møte får støtte fra Bergen Kommune og er en del av Gjenbruksuken i Bergen.