10.mai 2023

Kommunevalg 2023: Hvordan kan Vestland nå klimamålene?

Hva: Naturlig onsdag
Når: 10.mai, kl. 19:00
Hvor: Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Velkommen til åpent møte i Auditoriet på Litteraturhuset!

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må være et klima- og naturvalg. Norges utslipp skal mer enn halveres før 2030 og Vestland fylkeskommune sikter på netto nullutslipp innen samme periode. Naturvernforbundet Hordaland og andre organisasjoner inviterer kandidatene til fylkestingsvalget for å spørre hvordan de skal nå disse og andre miljø- og naturmål, og gjøre Vestland til et bærekraftig fylke. Naturvernforbundet og de andre organisasjonene vil komme med sine innspill til hvordan målene kan nås på en rettferdig og bærekraftig måte.

Følgende kandidater stiller til debatt:
– Øystein Bønes, MDG
– Stian Jean Opedal Davies, Arbeiderpartiet
– Marthe Hammer, SV
– Jeanette Syversen, Rødt
– Terje Søviknes, Frp
– Åsta Årøen, Venstre

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangementet blir strømmet. Du kan se det her: https://www.youtube.com/naturvernforbundethordaland