11.nov 2023

Restaurering av kystlynghei på Rapeneset

Hva: Skjøtselsdugnad
Når: 11.nov, kl. 09:00 – 18:00
Hvor: Rapeneset på Radøy i Alver kommune

Vi rydder fremmede bartrær i truet natur på Radøy! Bli med på en gøy dag ute i det fri!

Velkommen til restaureringsdugnad!

På Rapeneset er det gammel kystlynghei som er i fert med å gro igjen av siktagran og andre treslag. Der finnes steinalderboplasser og regnes som et av de rikeste kulturminnene fra yngre steinalder i Nord-Europa. Området brukes i dag til turområde og beite for en flokk utegående sau.

Kystlynghei regnes som en svært truet naturtype og er i ferd med å forsvinne på grunn av redusert skjøtsel og økt gjengroing. Derfor samarbeider vi med Naturvernforbundet Nordhordland for å restaurere kystlyngheien.

For å lykkes trengs det dugnader for å fjerne tilvekst i heien og lyngbrenning på sikt. Så brett opp armene og bli med på laget. Her blir det flere muligheter for flere aktiviteter fremover.

Restaureringsarbeidet inngår i Naturvernforbundet Hordaland sitt prosjekt «Bevaring gjennom skjøtsel», som støttes av støtteordningen Tiltak for trua naturtyper fra Miljødirektoratet gjennom Statsforvalteren i Vestland.