Faggrupper for frivillige

Visjonsgruppen

Visjonsgruppen

En gruppe av frivillige som spør seg: Hvordan kan et bærekraftig samfunn se ut?