Du er her:

Bli frivillig

Her får du oversikt over aktivitene våre i Hordaland. Kontakt gjerne lokallaget ditt for å høre hvilke saker de jobber med.

Følg oss på Facebook, Instagram, Flickr og YouTube.  

Ressursgrupper

Klima og transportgruppen
Klima og transportgruppen vil redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Gruppen har engasjert seg i E39, Fleslandsutbygging, bybane, karbonavgift til fordeling (KAF) og forurensning fra skip. Gruppen skriver kronikker, gjennomfører klimastunts og skriver høringsuttalelser for å sikre at klimahensyn tas og arrangerer åpent møte om klima og transport en gang i halvåret på Naturlig onsdag. Gruppen skrev visjonen Gode, grønne Bergen

Naturmangfoldsgruppen
Naturmangfoldsgruppen jobber med naturvernsaker med sterkt fokus på vannkraftutbyggingen i fylket. Medlemmer i gruppen skriver høringsuttalelser og kronikker, er med på kampanjeaktiviteter, reiser til truede naturområder og arrangerer Naturlig onsdag en gang i halvåret. 

Bygg og energigruppen
Bygg- og energigruppen jobber for miljøvennlige og energismarte bygg.  De arrangerer Naturlig onsdag en gang i halvåret, visninger og arbeider med bygg og energipolitikk. De er aktivt med på Oljefri-aktiviteter, og engasjerte seg blant annet i å skrive høringsuttalelse for fullstendig fossilfrie bygg i TEK15. Gruppen møtes tredje onsdag hver måned på "Det grønne loftet" på Bryggen. 

Andre grupper og aktiviteter

Visjonsgruppe
Gruppen jobber tverrfaglig for å utvikle et visjonsdokument for et bærekraftig samfunn, inspirert av Gode, grønne Bergen, men med en bredere tematikk enn samferdsel. Sammen vil de skissere fremtidsbilder av et bærekraftig Norge. Våren 2017 møtes gruppen 23. jan., 13. feb. og 13. mar. Kl 17:30. Innføring for nye gis 16:30 på Det grønne loftet

Naturvernstudentene Bergen
Naturvernstudentene Bergen er Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sitt studentlag i Bergen. De har sosiale samlinger på Det grønne loftet på Bryggen, og sammen arrangerer de alt fra dugnader og kampanjer til filmkvelder, Naturlig onsdag, "Grønn øl" og arrangementer som Fagdag om Førdefjorden, som du kan se her. Kontakt: +47 414 25 325 / tonje@saether@hotmail.com / naturvernstudentenebergen@gmail.com.

Styret i Naturvernforbundet Hordaland
Styret er det høyest organet mellom årsmøtene og er ansvarlig for gjennomføring av arbeidsprogram og økonomi. Årsmøtet velger sine representanter til styret hvert år. Ta kontakt på hordaland@naturvernforbundet.no så videresendes forespørselen din til nominasjonskomiteen.  Les mer. 

Praktisk bidrag
Du kan også være med å stå på stand, organisere sommerfester, julebord og hjelpe til med det praktiske ved andre arrangementer som Naturlig onsdag og prøvekjøreaksjoner

NaturVest
I NaturVest kan du skrive om klimatrusselen, økologisk mat, lokale arrangementer og miljøtiltak lokalt og globalt. Magasinet kommer rett hjem i postkassa til medlemmer i Naturvernforbundet i Hordaland og Møre og Romsdal, samt journalister, politikere, bedrifter og myndigheter. Les mer

Spørsmål? Kontakt oss på hordaland@naturvernforbundet.no / 55300660.