Du er her:

Bli frivillig

Ta kontakt med oss på hordaland@naturvernforbundet.no eller ring 553 00 661 hvis du vil engasjere deg. Du kan også fylle ut dette skjemaet. Våre frivillige er med i en eller flere av disse gruppene: 

Klima og transportgruppen
Klima og transportgruppen vil redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Gruppen har engasjert seg i E39, Fleslandsutbygging, bybane, karbonavgift til fordeling (KAF) og forurensning fra skip. Gruppen skriver kronikker, gjennomfører klimastunts og skriver høringsuttalelser for å sikre at klimahensyn tas og arrangerer åpent møte om klima og transport en gang i halvåret på Naturlig onsdag. Gruppen skrev visjonen Gode, grønne Bergen

Naturmangfoldsgruppen
Naturmangfoldsgruppen jobber med naturvernsaker med sterkt fokus på vannkraftutbyggingen i fylket. Medlemmer i gruppen skriver høringsuttalelser og kronikker, er med på kampanjeaktiviteter, reiser til truede naturområder og arrangerer Naturlig onsdag en gang i halvåret. 

Bygg og energigruppen
Bygg- og energigruppen jobber for miljøvennlige og energismarte bygg.  De arrangerer Naturlig onsdag en gang i halvåret, visninger og arbeider med bygg og energipolitikk. De er aktivt med på Oljefri-aktiviteter, og engasjerte seg blant annet i å skrive høringsuttalelse for fullstendig fossilfrie bygg i TEK15. 

Visjonsgruppen
Gruppen jobber tverrfaglig for å utvikle et visjonsdokument for et bærekraftig samfunn, inspirert av Gode, grønne Bergen, men med en bredere tematikk enn samferdsel. Sammen vil de skissere fremtidsbilder av et bærekraftig Norge. 

Naturvernstudentene Bergen
Naturvernstudentene Bergen er Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sitt studentlag i Bergen. De har sosiale samlinger på Det grønne loftet på Bryggen, og sammen arrangerer de alt fra dugnader og kampanjer til filmkvelder, Naturlig onsdag, "Grønn øl" og arrangementer som Fagdag om Førdefjorden, som du kan se her