Du er her:

  • Hordaland
  • Naturlig onsdag: Miljøpolitisk speeddating

Naturlig onsdag: Miljøpolitisk speeddating

Tid: 06.09.2017 kl. 19:00-21:30

Sted: U-rom, Bergen Offentlige Bibliotek og på Voss

Bli med på miljøpolitisk speeddating med toppolitikarar i Hordaland.

Miljøpolitisk speeddating

Miljøpolitisk speeddating.

Mandag 11. september er det stortingsvalg. Er du ein miljøengasjert veljar som lurer på kva dei ulike partia eigentleg står for? Naturvernforbundet Hordaland og Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland inviterer til miljøpolitisk speeddating der du kan stilla dei spørsmåla du lurer på til listetoppar for alle dei største partia i Hordaland. Bli med på haustens mest originale valkampdebatt!

Arrangementet er støtta av Friluftlivets uke i regi av Norsk Friluftsliv, Stiftelsen Fritt Ord og Naturvernforbundet sentralt.

Er det i neste stortingsperiode omstillinga til eit berekraftig samfunn verkeleg skal begynna? Torer politikarane å fatta dei avgjerande vedtaka for å sikra ei miljøvenleg, framtidsretta utvikling - og kva inneberer det i praksis? På miljøpolitisk speeddating får du moglegheita til å få svar.


Journalist og NRK-veteran Kari Amble er kveldens 
Kari Amble, vår eminente programleiar for kvelden.
programleiar. Ho var programleiar for tidenes første Vestlandsrevy, og har sidan levert lokale nyheiter i 20 år. Ho jobbar no i Raftostiftelsen.
 
 
Kari opnar kvelden med å introdusera dei ni stortingskandidatane, før ho stiller kvar av dei eitt spørsmål om det dei sa for fire år sidan. Etter denne "oppvarminga" fordeler me oss på ni bord og speeddatar politikarane, som får ca. 5 minutt på kvart bord. Dei ni borda fokuserer på ulike miljøpolitiske tema, og politikarane skal svara på tre førehandsbestemte påstandar om kvart tema før alle fritt kan stilla spørsmål til politikarane. Når politikarane har vore rundt på alle borda, er det tid for poengutdeling. I plenum vil Kari Amble samla inn poeng frå kvart av borda, som gir ein score til kvar politikar. Når alle har avgitt poeng, kårar Kari ein vinnar. Kvelden vert avslutta med nokre ord frå vinnaren og taparen av den miljøpolitiske speeddatinga. 


Stortingskandidatar:

 

Gina Barstad                           2. kandidat for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Hordaland

Nils T. Bjørke                          2. kandidat for Senterpartiet (Sp) i Hordaland

Torill Eidsheim                       4. kandidat for Høgre (H) i Hordaland

Arild Hermstad                       1. kandidat for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Hordaland

Silje Hjemdal                         2. kandidat for Framstegspartiet (FrP) i Hordaland

Line Meyer                              3. kandidat for Kristeleg Folkeparti (KrF) i Hordaland

Jeanette Syversen                   1. kandidat for Raudt (R) i Hordaland

Eigil Knutsen                          3. kandidat for Arbeidarpartiet (Ap) i Hordaland

Sondre Hansmark Persen      3. kandidat for Venstre (V) i Hordaland


Vel møtt!


DIREKTE SENDING PÅ YOUTUBE: bit.ly/NaturligOnsdagBergen


Følg Naturvernforbundet Hordaland på Facebook for annonsering av program og innledere for Naturlig onsdag høsten 2017. Mens du venter på annonsering av vårprogrammet, kan du se videostrøm av alle Naturlige onsdager f.o.m. 2016 på YouTube, og lese møteomtaler på våre nettsider.

 

Gjør som omlag 60 andre - bli frivillig i Naturvernforbundet Hordaland du også! Les mer og meld deg på . Spørsmål? hordaland@naturvernforbundet.no

 


Naturlig onsdag arrangeres av Naturvernforbundet Hordaland første onsdag hver måned kl 19:00 på Bergen Offentlige Bibliotek. Programmet starter kl 19.00 med en faglig innledning. Deretter er det lagt opp til fri diskusjon og mingling utover kvelden. Temaet for innledningene vil variere fra gang til gang, og vil dekke et vidt spekter av tema. På Naturlig onsdag vil du lære om klima og miljø, få mulighet til å knytte nye kontakter, utvikle gode ideer og engasjere deg til det beste for naturen. Ta med en venn eller møt opp alene. Du blir uansett tatt godt imot!
 
Lik Naturvernforbundet Hordaland på Facebook for oppdateringer om program og innledere.

 

Vil du finne ut mer om det som skjer?