Du er her:

  • Hordaland
  • Anmelder miljøkriminalitet på Fanafjellet
Foto: Naturvernforbundet Hordaland / Hans Sindre Rein og Øyvind Aandalen

Foto: Naturvernforbundet Hordaland / Hans Sindre Rein og Øyvind Aandalen.

Anmelder miljøkriminalitet på Fanafjellet

Det er funnet masser med asfalt, plast og andre bygningsmaterialer i skogsveiene på Fanafjellet. Forholdet er nå anmeldt.

 

Opplysningsvesenets fond (OVF) har fått tillatelse til å bygge skogsveier i Fanafjellet, men det er blitt brukt forurensende masser i byggingen. Det er dokumentert at massene blant annet inneholder asfalt, takstein, plastrør, metall og ledninger.

Dimensjonene på veiene er også unødvendig store. Skogsveiene spiser unødig av landskapet, og myrer er fylt igjen. Noen naturområder er fylt igjen med opp til ti meters dybde.

Hordnesskogens venner har varslet kommunen flere ganger, og har nå politianmeldt saken. Det slutter vi i Naturvernforbundet Hordaland oss til. 

Les mer om saken: 
BT (5.01.2019): Truer skogsveifirma med dagbøter
Fanaposten (10.12.2018): Utfylling på Fanafjellet blir politianmeldt
BT (9.12.2018) Politianmelder kirkefond for miljøkriminalitet på Fanafjellet.
 

Se og last ned våre dronevideoer av området.

Se video av saken:

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.01.2019

Nyheter

Prosjektkoordinator Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland
Plastjakten:

Ryddeaksjoner for studenter

Denne høsten arrangerer vi ikke mindre enn 6 plastryddeaksjoner for studenter i Bergen sammen med Naturvernstudentene. Er du student og har lyst til å gjøre en innsats for miljøet er du hjertelig velkommen!

Hatten dugnad
Prosjekt: Bevaring gjennom skjøtsel

Bli med oss å restaurere av kystlyngheia på Rapeneset

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad. Sammen bidrar vi i den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig kulturminne- og friluftsområde.

KVanndalselva

Kvanndalselva går fri!

25.06.2020 | Sist oppdatert: 30.06.2020

Det blir ikke vannkraftutbygging i Kvanndalselva. Kartleggingsrapport avdekket 15 rødlistede arter langs hele elveløpet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler