Du er her:

Hopastykket

Hopastykket. Foto: Naturvernforbundet Hordaland / Mona M. Løberg.

Bevar naturen på Hopastykket

Lokallaget på Askøy protesterer på planene om ny barneskole, bane og haller på Hopastykket.

 

– Hvorfor velge dette området, når det finnes bedre alternativer? spør lokallagsleder Randi Hovgaard.

Hopastykket er foreslått som område for den nye barneskolen som befolkningen på Erdal sårt trenger. Men det finnes andre tomter i Frudalen, tomter politikere tilbake i tid har avsatt til offentlig formål i kommuneplanen. Disse alternativene er dessuten nærmere der barna bor, og der det ligger ungdomsskole, grendahus, barnehager og fotballbane fra før. Hopastykker ligger derimot i utmarken til Kleppe skolekrets, langt fra beboerne på Erdal.

– Det er et verdifullt LNF-område, forteller Hovgaard. Det er et habitat for dyr, myren lagrer karbon og det er også et viktig rekreasjonsområde.

De viktige myrene

Det har blitt mer fokus på myr i det siste og flere får øynene opp for hvor viktig myene er. I tillegg til å holde på klimagassene, demper den også for flom som det kan bli mer av med klimaendringer. Det er også rasteplass for trekkfugler. Det er også av betydning at området er en del av et sammenhengende naturområde på Askøy.

Det er ikke bare plan om å bygge barneskole, men også to idrettshaller og en ishall. Det vil ta mye plass, med veier og parkeringsplasser. Naturen på Askøy spises opp bit for bit med planer som dette.

Image

Det hele begynte med en privat plan for bygging av en fotballhall. Fotballinteressene kan ikke overstyre viktige hensyn til naturvern og skole. Politikerne har med knapt flertall* spurt rådmannen om å jobbe videre med kun alternativet til Hopastykket grunneierlag. Saken skal behandles i sammenheng med økonomiplan 2020-2023. Det skal også vurderes om det kommer i konflikt for Plan 118 Munkebotn skytebane/aktivitetssenter når det gjelder støy og sikkerhet.

Lokallaget vårt på Askøy vil fortsette å kjempe mot planene, forteller Hovgaard.

* 18 mot 17 stemmer. For forslaget: 8 H, 4 FrP,2 V,2 KrF, 1 DEM, 1 uavhengig. Mot forslaget: 10 AP, 3 AL, 2 SV, 1 MDG, 1 Rødt.


Mer om saken 

PS145/2020 Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket
Se dokumenter i saken. 

Hopastykket grunneierlag ønsker å bygge idrettsanlegg med to baner og to taller tilknyttet skolen. FAU på Erdal skole, Idrettsrådet på Askøy og det kommunale foreldreutvalget stiller seg bak forslag. De mener det er vanskelig å finne en ledig tomt i området som ikke er i LNF-sone (Landbruks-, natur- og friluftsområder).  De mener at alternative områder er for små. 

Omtalt i Askøyværingen: 
4.11.2020 Vil erstatte asfaltverket med ny barneskole 
2.11.2020 Sannsynlig at kommunen ikke får lov å bygge skole på Hopastykket
08.11.2019 – Det er i alles interesse at det tas en fornuftig bestemmelse om Erdal skole
29.10.2019 Klager inn Hopastykkets skoleforslag til fylkesmannen
28.09.2019 Utålmodige foreldre vil ha svar på hvor ny barneskole på Erdal skal bygges
19.09.2019 Kritisk til å bygge skole og idrettsanlegg i LNF-område
19.09.2019 Mener Hopastykket er det beste alternativet for ny Erdal barneskole
01.04.2019 Har signert på forslaget som de tror kan spare kommunen for flere hundre millioner kroner
24.08.2018 Ber om at storhallplanene på Steinrusten skrinlegges
15.08.2018 Her vil de bygge Askøys første fotballhall

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.01.2021

Nyheter

Hordfast illustrasjon
Felles opprop mellom naturvernere og yrkessjåfører i vest:

Prioriter trygge og gode veier!

01.06.2022 | Sist oppdatert: 01.06.2022

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofelts-veier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras.

20842970908_9bb1652f25_k
Om dilemmaer og veivalg

Medlemsmøte: Gode, grønne Bergen - hvordan når vi dit?

08.04.2022 | Sist oppdatert: 08.04.2022

Mandag 2. mai kl. 19:00 blir det medlemsmøte i Naturvernforbundet Hordaland på Det Grønne Loftet med tema Gode, Grønne Bergen – hvordan når vi dit. Møtet er for medlemmer, om du ikke er medlem kan du ordne medlemskap i døren.

Lygra(1)
Påmeldingsfrist 29. mars!

Bli med på naturvernhelg på Lygra 1.-3. april!

24.03.2022 | Sist oppdatert: 28.03.2022

Kjære tillitsvalde, frivillige og tilsette! Endeleg kan me reisa til Lygra att, og ta opp att vår årlege tradisjon med vårsamling mellom idylliske kystlyngheier. Det vert vandring i lyngheia, fagleg påfyll om klimarapport, god mat, god stemning, kjekke folk - og kanskje fulgesafari og bading, for dei som vil? Velkomne til Lygra!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler