Du er her:

  • Hordaland
  • E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringvei øst)

Høringsuttalelse

E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringvei øst)

Vi sier 'nei' til firefelts motorvei som vil øke biltrafikken og ødelegge natur og matjord - og 'ja' til sikring og modernisering av dagens trasé.

Kommunedelplanen for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset ("Ringvei øst") har vært på høring.

Prosjektet skal til rette for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet. Veganlegget skal samtidig avlaste dagens vegnett i Arna og Åsane bydel. Dette mener vi oppfylles i planen, men de tre andre samfunnsmålene som er oppgitt lykkes det derimot ikke med. Det gjelder 2) målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, at 3) prosjektet skal bidra til fremtidig reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum og at 4) eksisterende bruks- og verneverdier skal ivaretas slik at verdifulle områder ikke ødelegges eller bygges ned.

Naturvernforbundet Hordaland mener at det ikke bør bygges firefelts motorvei på denne strekningen. Når målet er nullvekst eller reduksjon i veitrafikken, er det feil å bygge en vei som vil føre til økt biltrafikk og høyere klimagassutslipp.

Prosjektet vil også bety tap av natur og matjord, økt byspredning og mer forurensing fra mikroplast/svevestøv. Kostnaden er skyhøy - ca. 11 milliarder - og den beregnede samfunnsnytten viser «betydelig negativ nytte».

Dagens trasé bør derfor beholdes, men med nødvendig sikring og modernisering. Man bør vurdere å bygge miljøtunell for å skjerme boligområdene på Hylkje fra gjennomgangstrafikken på E39.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.10.2021

Nyheter

20842970908_9bb1652f25_k
Om dilemmaer og veivalg

Medlemsmøte: Gode, grønne Bergen - hvordan når vi dit?

08.04.2022 | Sist oppdatert: 08.04.2022

Mandag 2. mai kl. 19:00 blir det medlemsmøte i Naturvernforbundet Hordaland på Det Grønne Loftet med tema Gode, Grønne Bergen – hvordan når vi dit. Møtet er for medlemmer, om du ikke er medlem kan du ordne medlemskap i døren.

Lygra(1)
Påmeldingsfrist 29. mars!

Bli med på naturvernhelg på Lygra 1.-3. april!

24.03.2022 | Sist oppdatert: 28.03.2022

Kjære tillitsvalde, frivillige og tilsette! Endeleg kan me reisa til Lygra att, og ta opp att vår årlege tradisjon med vårsamling mellom idylliske kystlyngheier. Det vert vandring i lyngheia, fagleg påfyll om klimarapport, god mat, god stemning, kjekke folk - og kanskje fulgesafari og bading, for dei som vil? Velkomne til Lygra!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler