Du er her:

Foto: Hans Jørgen Brun

Foto: Hans Jørgen Brun.

Klimavalg 2021

Har klimaforskerne tatt feil?

Alvoret har banket på vår dør denne sommeren.

Mange har spurt seg om klimaforskerne tar feil, når de kommer med sine dystre beskrivelser av hva vi kan vente oss om vi ikke drastisk kutter klimagassutslippene. Det kan vel ikke bli så ille som de sier? Kanskje bommer de?

Spørsmålet er ikke dumt, for forskere kan bomme, og all vitenskap er i konstant endring. Men sommerens kaos-vær, med nesten 50 grader både i Canada og Sør-Europa, enorme skogbranner i Sibirflom i Sentral-Europa og stor smelting av Grønlandsisen, bør få oss til å huske dette: Sjansen for at forskerne bommer, går i begge retninger.

Kanskje blir virkeligheten verre enn det de har anslått? Det ligger en konservativ treghet innebygget i klimavitenskapen, fordi forskere er tilbakeholdne med å ta med forhold de ennå ikke har gode tall for. Resultatet kan bli for forsiktige beregninger.

Det skal holde hardt å nå målet om å begrense oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå, for ikke å snakke om det anbefalte målet på 1,5 grader. Attpåtil bygger tallene for hvor mye vi må kutte for å nå disse målene, på en skremmende lite ambisiøs målsetting: De angir en beregnet sjanse på 50 prosent for å lykkes. Det er et nivå som er svært mye lavere enn hva vi ellers ville godta i en risikovurdering.

Vi ville aldri bygget en bro med 50 prosent risiko for å dette ned, men godtar det når gjelder vår felles fremtid.

Sommeren er snart over. Det lukter svidd. Klimaendringene kom på besøk litt tidligere enn vi så for oss, men klimaforskerne er neppe like overrasket som oss andre. De har så langt faktisk truffet ganske bra.

Vår drøm om en forbruksvekst like opp i himmelen ser ut til å lede oss ned i et mareritt. Nå trenger vi modige ledere. Nå trenger vi en politikk som både er visjonær og konkret. Norge har uvanlig gode muligheter til å vise handlekraft og være et inspirerende foregangsland.

Det gjelder selvsagt det vi aktivt gjør, som å utvikle ny teknologi og å innføre sosialt rettferdige klimaavgifts-systemer, men også det skadelige vi unnlater å gjøre, som å ødelegge myrer, øke trafikken ved å bygge nye motorveier og rullebaner eller lete etter mer olje.

Alvoret har banket på vår dør denne sommeren. Om det er en gang du bør la klima og miljø bestemme hvilket parti du stemmer på i et stortingsvalg, er det i år.


Innlegget ble først publisert i BT, 13.08.2021

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.08.2021

Nyheter

DSCF0492-sjø

Eg tenkjer på korallane i Samlafjorden

15.06.2021 | Sist oppdatert: 15.06.2021

Hardangerfjorden slik me kjenner han, vart utgraven då den store innlandsisen trekte seg tilbake for meir enn 10.000 år sidan. Etter den tida har livet i fjorden tilpassa seg botntilhøve, vasskvalitet og næringstilgang.

Fremmed art
Den naturvennlige hagen

Hvordan få en hage fri for hagerømlinger

Det har lenge vært snakk om at enkelte importerte hageplanter kan være et problem for naturen. Men hvorfor er noen arter problematiske, mens andre ikke er det? Og hvilke arter bør du unngå i hagen din? Det får du svar på her.

Norway-3611382_1920

Kritisk til nye oppdrettsannlegg i Hardanger

28.04.2021 | Sist oppdatert: 10.11.2021

Oppdrettsselskapa Eide Fjordbruk og Lingalaks har søkt om å ta i bruk to nye område i Samlafjorden. Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet i Kvam er svært kritisk til planane.

Viser fra 17 til 20 av totalt 500 artikler