Du er her:

  • Hordaland
  • Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

Utkast til uttalelse fra styret i NVH for vedtak på årsmøtet i NVH og på landsmøtet.

Obs! Årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland som skulle finna stad laurdag 14. mars er utsett av smittevernomsyn. Ny dato vil verta annonsert i god tid.

30 år etter at verdens politikere aksepterte at klimatrusselen er reell og farlig, har utslippene globalt steget mer enn 60 prosent, og de stiger fortsatt. Norge er ett av få land i den rike verden som ikke har kuttet utslipp siden 1990. Tida er blitt så knapp, at det ikke er mulig å løse klimakrisa uten kraftige tiltak. Vi kommer til å føle konsekvenser av omstillingen på kroppen. Da er det viktig at de som har mest, også yter mest. Luksuspreget, miljøskadelig forbruk må begrenses.
Folkelige protester mot bompenger og drivstoffavgifter i Norge og i utlandet understreker at vi ikke kan lykkes uten at byrdene blir rettferdig fordelt. Klimaavtrykket vårt øker proporsjonalt med hvor mye penger vi har. Da må klimatrusselen bekjempes på måte som folk opplever som sosialt rettferdig.

Naturvernforbundet mener derfor at

•    Vi må innføre Karbonavgift til fordeling (KAF). Dette er en ordning som både gagner miljøet og dem med lavt forbruk: Samtidig som prisene på fossile brennstoffer øker, vil de som bruker minst sitte igjen med mer enn før. 
Vi må sikre at ikke distriktene kommer dårligere ut enn sentrale strøk.

•    Vi må sette tak på miljøskadelig luksusforbruk. Ett eksempel er å si nei til flere hyttepalasser ved å lovfeste en maksimumsstørrelse for hvor store fritidsboliger man får bygge. Et annet eksempel kan være å forby store, nye motorlystbåter med høyt energiforbruk.

•    Innen landbruk og fiske må samfunnet oppmuntre til en omstilling som kutter klimagassutslipp og samtidig bevarer distriktsarbeidsplasser og naturens mangfold. Det betyr bl. a. å prioritere tradisjonell drift som er viktig for klima og artsmangfold, for eksempel beiting som binder karbon i jorden (såkalt regenerativt landbruk), plukkhogst eller effektivt småskalafiske fra elektriske sjarker. 

•    Stortinget må sette rammene for en storstilt satsing på grønne næringer, der Staten spiller en aktiv rolle i samarbeid med privat næringsliv. All oljeleiting må stanses og oljenæringen bygges planmessig ned. Derfor må samfunnet fremme nye arbeidsplasser innenfor bl. a. 

◦    energisparing og effektivisering: oppgradering av våre bygg, modernisering av vannkraftverk
◦    bygging og drift av småskala vind- og solanlegg i områder med etablert infrastruktur
◦    flytende havvind
◦    grønn hydrogen og utvikling av batterier 
◦    fossilfrie ferjer, skip og andre transportmidler
◦    jordbruk, skogbruk og fiske
◦    kortreist turisme

•    Husholdningene må ha en basiskvote med rimelig strøm til boligen, men utover denne må strømprisene opp for å hindre sløsing. Det offentlige må gi støtte til isolering og miljøvennlig oppvarming av boliger.

•    Klimaendringene truer først og fremst folk i det globale sør som ofte knapt har bidratt til klimagassutslipp. Rettferdig omstilling betyr at det må overføres store beløp til klimaomstilling i sør. Det må samtidig settes en stigende FN-administrert avgift på internasjonal transport, der hoveddelen går til finansiering det globale klimafondet.
 

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Hordfast natur

Venstre vil vrake ferjeløs E39!

Regjeringspartiet Venstre vil vrake motorveiprosjektet til fordel for grønn skipsfart og utbedring av eksisterende veier. - Et svært godt utspill! sier Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Gjenbruksuken-Bergen-Foto-Bir-e1572951512827

Bli med på Gjenbruksuken!

Bergenserne ønsker å redusere forbruket sitt. Nå inviterer Bergen kommune, BIR og Naturvernforbundet Hordaland til en uke med aktiviteter for å gjøre det enklere, morsommere og mer meningsfylt å forbruke mindre.

Viser fra 13 til 16 av totalt 500 artikler