Du er her:

  • Hordaland
  • Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

Utkast til uttalelse fra styret i NVH for vedtak på årsmøtet i NVH og på landsmøtet.

Obs! Årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland som skulle finna stad laurdag 14. mars er utsett av smittevernomsyn. Ny dato vil verta annonsert i god tid.

30 år etter at verdens politikere aksepterte at klimatrusselen er reell og farlig, har utslippene globalt steget mer enn 60 prosent, og de stiger fortsatt. Norge er ett av få land i den rike verden som ikke har kuttet utslipp siden 1990. Tida er blitt så knapp, at det ikke er mulig å løse klimakrisa uten kraftige tiltak. Vi kommer til å føle konsekvenser av omstillingen på kroppen. Da er det viktig at de som har mest, også yter mest. Luksuspreget, miljøskadelig forbruk må begrenses.
Folkelige protester mot bompenger og drivstoffavgifter i Norge og i utlandet understreker at vi ikke kan lykkes uten at byrdene blir rettferdig fordelt. Klimaavtrykket vårt øker proporsjonalt med hvor mye penger vi har. Da må klimatrusselen bekjempes på måte som folk opplever som sosialt rettferdig.

Naturvernforbundet mener derfor at

•    Vi må innføre Karbonavgift til fordeling (KAF). Dette er en ordning som både gagner miljøet og dem med lavt forbruk: Samtidig som prisene på fossile brennstoffer øker, vil de som bruker minst sitte igjen med mer enn før. 
Vi må sikre at ikke distriktene kommer dårligere ut enn sentrale strøk.

•    Vi må sette tak på miljøskadelig luksusforbruk. Ett eksempel er å si nei til flere hyttepalasser ved å lovfeste en maksimumsstørrelse for hvor store fritidsboliger man får bygge. Et annet eksempel kan være å forby store, nye motorlystbåter med høyt energiforbruk.

•    Innen landbruk og fiske må samfunnet oppmuntre til en omstilling som kutter klimagassutslipp og samtidig bevarer distriktsarbeidsplasser og naturens mangfold. Det betyr bl. a. å prioritere tradisjonell drift som er viktig for klima og artsmangfold, for eksempel beiting som binder karbon i jorden (såkalt regenerativt landbruk), plukkhogst eller effektivt småskalafiske fra elektriske sjarker. 

•    Stortinget må sette rammene for en storstilt satsing på grønne næringer, der Staten spiller en aktiv rolle i samarbeid med privat næringsliv. All oljeleiting må stanses og oljenæringen bygges planmessig ned. Derfor må samfunnet fremme nye arbeidsplasser innenfor bl. a. 

◦    energisparing og effektivisering: oppgradering av våre bygg, modernisering av vannkraftverk
◦    bygging og drift av småskala vind- og solanlegg i områder med etablert infrastruktur
◦    flytende havvind
◦    grønn hydrogen og utvikling av batterier 
◦    fossilfrie ferjer, skip og andre transportmidler
◦    jordbruk, skogbruk og fiske
◦    kortreist turisme

•    Husholdningene må ha en basiskvote med rimelig strøm til boligen, men utover denne må strømprisene opp for å hindre sløsing. Det offentlige må gi støtte til isolering og miljøvennlig oppvarming av boliger.

•    Klimaendringene truer først og fremst folk i det globale sør som ofte knapt har bidratt til klimagassutslipp. Rettferdig omstilling betyr at det må overføres store beløp til klimaomstilling i sør. Det må samtidig settes en stigende FN-administrert avgift på internasjonal transport, der hoveddelen går til finansiering det globale klimafondet.
 

Nyheter

Generell plakat krabbe
Plastjakten Hordaland

Plastutstilling på Herdla museum

21.05.2019

Plast er et allsidig materiale som har ført til utviklingen av mange nyttige produkter som vi bruker hver dag. Dessverre er det slik at en del av plasten vi bruker havner på avveie og ut i naturen; "men hvorfor er det dette et problem" spør vi oss i vår nye spennende, fargerike og inspirerende plastutstilling.

Honey bee(1)
Velkommen til Naturlig onsdag på Verdas Miljødag 5. juni kl. 19-21:

Kva betyr FNs naturpanel sin rapport for Noreg og Bergen?

10.05.2019

Naturen er i krise: 1 million artar står i fare for å døy ut på grunn av menneskeleg aktivitet. Aldri før har me øydelagt naturen i eit høgare tempo, og arealbruken vår er den klart viktigaste årsaka.

Viser fra 25 til 28 av totalt 500 artikler