Du er her:

Klimaskog - Klima mot natur?

Seminaret ble sendt direkte på nett. Her kan du se webinaret og presentasjonene.

 

Skogen er og har vært en viktig ressurs, for mennesker og natur. Klimapanelet og Naturpanelet har nylig kommet med hver sin rapport som maler et dystert bilde av statusen for klima og natur på jordkloden. Kampen mot klimaendringer har rettet blikket mot skogen. Klimaskog har derfor blitt et nytt begrep og viser til skogens rolle som karbonsluk og karbonlager. Hva er skogbrukets rolle og hvilken skog bør vi satse på? Blir naturen glemt i kampen mot klimaendringene, og vil det være mulig å sikre gode klimatiltak med skog samtidig som man ivaretar naturen?

Vi ønsket å legge opp til en nyansert debatt mellom forskning, skogbrukere og naturverneres perspektiver.

Ordstyrer og debattleder var Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland. 

Program med presentasjoner i linkene under

Åpning av seminar v/ Synnøve Kvamme, Naturvernforbundet Hordaland

Skogens naturmangfold, naturskog vs. kulturskog v/ Tone Birkemoe, Professor i entomologi, NMBU 

Skogen som karbonsluk og karbonlager - Karbonlagring i jord relatert til trær og mykorrhiza v/ Line Nybakken, professor i anvendt skogøkologi, NMBU

Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold v/ Per Arild Aarrestad, NINA Bergen

Skogen som klimatiltak – skognæringens syn v/ Ida Aarø, rådgiver frivillig vern, skog og klima, Norges skogeierforbund

Skogen som klimatiltak – naturvernets syn v/ Sverre Lundemo, seniorrådgiver naturmangfold, WWF Verdens naturfond

Paneldebatt

Slutt

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.10.2020

Nyheter

#Valg21
#Valg21

Få med deg årets valgdebatter!

28.06.2021 | Sist oppdatert: 17.08.2021

Det kommende stortingsvalget må bli et valg for både klimaet og naturen. Derfor inviterer vi til valgdebatt torsdagene 19. august og 2. september. Temaene blir "Er naturen verdiløs når motorveien skal frem?" og "Klima, olje og fornybar energi".

DSCF0492-sjø

Eg tenkjer på korallane i Samlafjorden

15.06.2021 | Sist oppdatert: 15.06.2021

Hardangerfjorden slik me kjenner han, vart utgraven då den store innlandsisen trekte seg tilbake for meir enn 10.000 år sidan. Etter den tida har livet i fjorden tilpassa seg botntilhøve, vasskvalitet og næringstilgang.

Fremmed art
Den naturvennlige hagen

Hvordan få en hage fri for hagerømlinger

Det har lenge vært snakk om at enkelte importerte hageplanter kan være et problem for naturen. Men hvorfor er noen arter problematiske, mens andre ikke er det? Og hvilke arter bør du unngå i hagen din? Det får du svar på her.

Viser fra 37 til 40 av totalt 500 artikler