Du er her:

Kortnytt

Kommunar manglar oversikt over gamle miljøsynder

 

I databasa Grunnforurensning – som også er å finna på nettsidene til Miljødirektoratet – er ureining i grunnen registrert. I røynda er det berre ein brøkdel av dei aktuelle stadene som er med i databasa, og kjende for miljøstyresmaktene. Som regel er dette dei største kjeldene, som grunnen under
ein fabrikk, medan me stadig manglar oversikt over små og mellomstore kjelder. 

Det finst ei lang rekke miljøgifter, frå dei meir kjende DDT og PCB, til bisfenol A, siloksanar og ftalatar. Giftene kan lekka ut både gjennom brå hendingar eller over lang tid, og kan skade på fuglar, dyr og oss menneske. Å få oversikt over dei potensielle giftkjeldene vil gjera det lettare å ta grep for å førebyggja lekkasjar, men oversikten på kommunalt nivå er ofte mangelfull. For å syne korleis ein kommune kan gå fram for å finne giftene, har Vestlandsforskning brukt tre kommunar som døme, to i Sogn og Fjordane, ein i Hordaland.

I Stryn kommune i Nordfjord var berre fire giftkjelder registrert i databasen, men i samarbeid med
forskarane fann kommunen fram til heile 32 nye. I Flora i Sunnfjord fann ein 40 nye i tillegg til dei 11 som låg inne i databasen, medan ein i Odda i Hardanger fann 21 nye i tillegg til dei 14 kjeldene som var registrerte frå før. 

– Vi snakkar ikkje om ein krevjande kartleggingsprosess, men om ein times arbeid med ei spørjeliste og eit kommunekart, seier toksikolog og klimaforskar Torunn Hønsi på Vestlandsforskning sine eigne nettsider.

 


Teksten er også publisert i medlemsmagasinet NaturVest #2 2017.

Nyheter

Hordfast natur

Naturvernforbundet ber Os kommunestyre avvise forslag om hurtigbehandling av Hordfast

Os kommunestyre skal tirsdag 24. september behandle forslag om at videre planlegging av Hordfast skal bli gjennomført av Statens vegvesen som ansvarlig planlegger. Statens vegvesen har foreslått at kommunene nå tar over ansvaret for reguleringsplanarbeidet. Naturvernforbundet støtter dette forslaget og ber om at de vanskelige avveiningene i Hordfast-planene blir behandlet med størst mulig demokrati. Os kommune må ikke abdisere i denne saken som kan gi uopprettelig skade på verdifull natur på Søre Øyane, på Tysnes og på Stord.

Hordfast

Stans Hordfast!

Der Hordfast er enkelte partiers våte drøm, er monsterveiprosjektet også svært dårlig nytt for både klimaet og for den verdifulle myren, regnskogen og kystlandskapet som blir ødelagt. Derfor foreslår vi at vi lager nasjonalpark - ikke motorvei!

39077813_2305412002807400_553430197064433664_o
BLI MED PÅ PLASTJAKT

Strandryddedag på "Passion for Ocean"-festivalen

22.08.2019

I forbindelse med Passion for Ocean Festivalen i Bergen blir det strandrydding fredag 30. august. Vi drar ut med båt, rydder den vakre norske strandlinjen og har det hyggelig sammen. Det blir også noen fine overraskelser underveis, så sett av dagen!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler