Du er her:

  • Hordaland
  • Kommunedelplan for energi og klima for Masfjorden kommune 2021– 2033

Uttalelse fra FNF

Kommunedelplan for energi og klima for Masfjorden kommune 2021– 2033

Det er svært positivt at kommunen ønsker å lage en kommunedelplan for energi og klima. Vi har gitt noen innspill knytta til klimagassregnskap, energisparing og planlegging i ei tid med klimaendringer.

Det er viktig å få med det gjensidige forholdet mellom naturmangfold og klima. Det vil si at forvaltningen av naturen har stor betydning for lagring, utslipp og opptak av klimagasser - og at klimaet påvirker naturmangfoldet. 

Det bør stilles krav om klimagassregnskap, hvor også utslippene fra fra saker hvor man bygger ned naturen tas med i beregningen. Skog, myr, jord og øvrig vegetasjon binder klimagasser og det finnes ganske gode tall på hvor store utslippene blir når naturen påvirkes av utbygging. 

Det er positivt at planprogrammet foreslår 10% reduksjon i energibruk i kommunens egne bygg, men vi ønsker et bredere fokus på energisparing. Det bør være et større tema som kommunen etterspør i reguleringsplaner. Kommunen kan også oppfordre og legge til rette for energisparing i private boliger. Den grønneste energien er som kjent den som vi ikke bruker.

Vi foreslår også at økt nedbør og rasfare løftes tydeligere fram. Å planlegge at infrastruktur og boliger legges i områder med minst mulig rasfare, bør være et konkret klimatilpasningstiltak i planen. 

Vi anbefaler å invitere naturvernorganisasjoner med i referansegruppa. Og til sist vil vi løfte frem arbeidet med ny nasjonalpark i Masfjordfjella, slik at det blir sikret for kommende generasjoner. Masfjorden kommune skal ha ros for å sette i gang arbeidet med å lage en kommunedelplan for energi og klima! Lykke til!

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.11.2021

Nyheter

Miljøtilskudd til jordbruket
Naturmangfold

Kjære bonde!

Artsmangfoldet trenger deg, og du kan få støtte til å ta vare på det! 15. oktober er det frist for å søke om regionalt miljøtilskudd i jordbruket.

Stans Hordfast

Vegprosjektet Hordfast er ingen klimavinner

03.10.2022 | Sist oppdatert: 04.10.2022

Statens vegvesen sin rapport om klimagassutslipp fra vegprosjektet Hordfast har feil forutsetninger og derfor feil konklusjon. Byggingen av firefelts motorvei mellom Stord og Os vil aldri bli noe "grønt" prosjekt.

Video

Se energimøtene våre på nett

29.09.2022 | Sist oppdatert: 29.09.2022

Konflikter om kraft øker over hele landet, inkludert Vestland. Er det nok til alle, eller må vi prioritere?

Snus og sneip_hund
Kampanje om plast

Ikke spis snus og sneip!

Vi må lære dyrene at snus og sneip ikke er mat! Vi har prøvd å få frem budskapet vårt både høyt og lavt, men kampanjen vår når ikke frem.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler